REKLAMA

Jak radzić sobie z zapaleniem płuc u cieląt?


Zapalenie płuc może znacząco wpływać na produktywność i rentowność stad bydła mlecznego i mięsnego.

fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika
REKLAMA

Zapalenie płuc może znacząco wpływać na produktywność i rentowność stad bydła mlecznego i mięsnego.

Choroba prowadzi do zmniejszenia tempa wzrostu u bydła, zwiększonej śmiertelności cieląt, a przede wszystkim wzrostu kosztów leczenia.

Często zdarza się, że nawet jeśli zwierzęta przeżyją chorobę, przebyte zapalenie płuc może powodować długotrwałe problemy, ponieważ czynność płuc jest zaburzona.

Zazwyczaj choroba atakuje młodsze zwierzęta, ale może również stanowić zagrożenie dla dorosłego bydła, szczególnie w stadzie mlecznym.

Dzięki eliminacji czynników, które inicjują zapalenie płuc, rolnicy mogą podjąć kroki w celu ich zminimalizowania i zmniejszenia wskaźnika infekcji w całym stadzie.

Czym jest zapalenie płuc?

Zapalenie płuc to stan zapalny płuc, który może powodować trwałe uszkodzenie narządów, a nawet śmierć u bydła. Zapalenie płuc może mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne, ale najczęściej infekcja wirusowa jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Wirus lub wirusy osłabiają zdolność zwierząt do pozbycia się bakterii, na które są narażone, co pozwala bakteriom uzyskać dostęp do płuc i spowodować dalsze uszkodzenia.

Jakie są przyczyny?

Zapalenie płuc jest zwykle spowodowane nałożeniem się na siebie kilku czynników, takich jak stres, warunki bytowe, jakość wentylacji oraz obecność wirusów i bakterii.

Najczęstsze wirusy wywołujące zapalenie płuc to wirus BRSV i parainfluenza typu III, które występują w większości stad bydła.

Trzecim wirusem jest zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła, które jest mniej powszechne i może powodować choroby u bydła w każdym wieku, ale najczęściej występuje u starszych cieląt

Często występuje, gdy grupy bydła pochodzące z różnych źródeł lub grup są mieszane lub przebywają w dużych stadach i powoduje ciężkie zapalenie tchawicy, nawet u dorosłego bydła, które w efekcie może prowadzić do upadków zwierząt.

Ostatnim wirusem, który może przyczyniać się do zapalenia płuc, jest wirusowa biegunka bydła. Chociaż nie powoduje uszkodzenia płuc i dróg oddechowych, to może osłabić odporność zwierząt na choroby tej grupy, prowadząc do poważniejszej infekcji.

Ponieważ BRSV i parainfluenza typu III są zawsze obecne w stadach bydła, infekcja powstaje również w wyniku występowania innych czynników osłabiających odporność i stwarzających warunki do rozwoju choroby.

Najczęściej zapalenie płuc dotyka cieląt bezpośrednio po odłączeniu od matki, ponieważ jest to związane z występowaniem stresu.

Pomieszczenia o słabej wentylacji lub zakurzone ściółki to inne zagrożenia dla zwierząt. Łączenie nowych grup bydła także zwiększa ryzyko choroby, powodując narażenie na różne patogeny i pogarszając ich zdolność do przeciwstawianiu się chorobie.

Chociaż bardzo rzadko cielaki żyjące na zewnątrz cierpią na ciężkie zakażenia, które mogą okazać się śmiertelne, większość z nich może być podatne na występowanie podwyższonej temperatury i łagodnych objawów klinicznych przez kilka dni, aż do momentu pełnego wyzdrowienia.

„Zimny wychów” cieląt to większa odporność

Zwierzęta żyjące w pomieszczeniach, w których jakość powietrza jest gorsza, pod wpływem infekcji będą zmagać się z poważniejszymi objawami, takimi jak gromadzenie wydzieliny w płucach, ponieważ zapewnia to idealne warunki dla bakterii do kolonizacji dróg oddechowych i namnażania się.

Najczęstsze bakterie biorące udział w wybuchu zapalenia płuc to Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis.

To one zaczynają kolonizować górne drogi oddechowe i przemiszczają się w kierunku płuc, wywołując zapalenie płuc.

Toksyny wytwarzane przez bakterie i organizm zwalczający infekcję, powodują uszkodzenie tkanki, które jeśli nie będą leczone, mogą okazać się śmiertelne.

Jakie są objawy?

Bydło zakażone wirusami BRSV i parainfluenzy typu III często nie będzie wykazywać typowych objawów choroby, ale może mieć temperaturę ciała powyżej 39,5 ° C.

Pierwszą oznaką choroby jest zwykle utrata apetytu, dlatego rolnicy powinni badać temperaturę zwierząt, które nie pobierają paszy

U niektórych zwierząt może pojawić się wydzielina z nosa, kaszel lub oba te czynniki, które później mogą prowadzić do szybkiego i ciężkiego oddychania.

Zazwyczaj początkowe stadium infekcji trwa od dwóch do trzech dni, po czym może przekształcić się w kolonię bakteryjną i zapalenie płuc.

W przypadku obecności w stadzie jednego lub dwóch cieląt wykazujących ewidentne objawy zapalenia płuc, istnieje spore prawdopodobieństwo, że w tej samej grupie znajduje się o wiele więcej we wczesnym stadium infekcji i wykazuje wysoką temperaturę.

Jak leczyć?

Zwierzęta wykazujące kliniczne objawy zapalenia płuc powinno być leczone antybiotykami, podobnie jak inne zwierzęta mające podwyższoną temperaturę.

Zwykle stosuje się antybiotyk o szerokim spektrum działania, ale przypadki obejmujące Mycoplasma bovis mogą być trudniejsze do leczenia ze względu na inną wrażliwość na antybiotyki.

Po leczeniu mogą wystąpić nawroty choroby, najczęściej dlatego, że początkowe leczenie nie nastąpiło odpowiednio wcześnie, aby zapobiec uszkodzeniu płuc.

Podczas obumierania tkanki nie może ona dostarczyć antybiotyku, pozostawiając w płucach przestrzenie, które nie są leczone. Bakterie na tych obszarach przeżywają zatem leczenie i namnażają się w drogach oddechowych, co powoduje nawrót choroby. Kiedy tak się dzieje, zwierzę może potrzebować kolejnego cyklu leczenia.

W jaki sposób można zapobiec infekcji?

Podobnie jak w przypadku wszystkich chorób, zapaleniu płuc lepiej jest zapobiegać niż leczyć, a rolnicy mogą podjąć wiele kroków, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji.

Pierwszym krokiem jest wyeliminowanie stresu wśród młodych osobników i odpowiednie zarządzanie stadem, które zapewni zwierzętom możliwie największą stabilność. Ważne jest też odpowiednie żywienie i sprawdzenie, czy stosowana dieta nie jest zbyt uboga w witaminę E i selen, których bram może osłabiać układ odpornościowy zwierzęcia.

Młode cielęta powinny otrzymywać 10% swojej masy ciała w postaci dobrej jakości siary z pierwszego udoju w ciągu 12 godzin życia, aby zapewnić niezbędną ochronę immunologiczną.

Upewnij się, że pomieszczenia są dobrze wentylowane i nie znajduje się w nich zbyt dużo zwierząt.

Ważne jest wyeliminowanie wirusowej biegunki bydła, która często przyczynia się do wystąpienia zapalenia płuc, ponieważ oddziałuje ona na układ immunologiczny zwierząt przez kilka tygodni.

Kontrola i eliminacja występowania wirusowej biegunki bydła może zostać osiągnięta poprzez szczepienie krów hodowlanych, aby zapobiec porodom osobników podatnych na jej występowanie. Przy zakupie cieląt z gospodarstw o ​​nieznanym stanie zdrowia, konieczne jest przeprowadzenie badań i szczepienie cieląt.

Szczepionki można podawać zwierzętom w różnym wieku, dlatego rolnicy powinni ustalić program szczepień po konsultacjie z weterynarzem.

Najważniejsze wskazówki:

– Zaplanuj swój program kontrolny zwierząt przed rozpoczęciem sezonu zapalenia płuc,

– Zidentyfikuj potencjalne czynniki stresogenne i czynniki środowiskowe, które mogą wywołać chorobę,

– Skorzystaj z porady weterynarza na temat najlepszego sposobu radzenia sobie z problemem zapalenia płuc.

(rzw) KP


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA