REKLAMA

Jak zapobiegać kwasicy żwacza u krów mlecznych

Redakcja - Zwierzęta
19.10.2016
chat-icon 0

Kwasica żwacza jest jedną z chorób metabolicznych wynikającą z nieprawidłowego żywienia krów. Choroba ta przekłada się na spadek produkcji i jakości mleka. Odpowiednie praktyki stosowane w żywieniu krów mogą jej zapobiec.

Agro Flash
REKLAMA

Kwasica żwacza jest jedną z chorób metabolicznych wynikającą z nieprawidłowego żywienia krów. Choroba ta przekłada się na spadek produkcji i jakości mleka. Odpowiednie praktyki stosowane w żywieniu krów mogą jej zapobiec.

Kwasica żwacza jest skutkiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. W żwaczu następuje wówczas obniżenie się poziomu pH, co destabilizuje jego pracę. Szczególnie niebezpieczne jest obniżenie pH poniżej 6,0, czyli zakwaszenie, gdyż zahamowaniu ulega wtedy rozwój bakterii rozkładających celulozę oraz następuje zmniejszenie strawności pasz objętościowych.

Odczyn pH niższy niż 5,2 usuwa ze żwacza już prawie wszystkie bakterie celulolityczne, a gdy osiąga poziom poniżej 4,7, w żwaczu zaczynają rozwijać się bakterie kwasu mlekowego, których nadmiar prowadzi do unieruchomienia motoryki żwacza, wyginięcia mikroflory i zaprzestania procesów fermentacyjnych. W konsekwencji spada ilość i jakość produkowanego mleka, w którym zmniejszeniu ulega zawartość tłuszczu, wzrasta natomiast liczba komórek somatycznych. Ponadto rozpad bakterii żwaczowych uwalnia do układu krążenia wiele toksyn, które mogą być przyczyną chorób racic.

Źródłem choroby są głównie młode zielonki, liście buraka, wysłodki, wywar gorzelniany, buraki cukrowe i pastewne, ziemniaki, melasa, odpadki browarniane, śruty zbożowe. Pobranie łatwo fermentujących węglowodanów powoduje wzrost ilości bakterii oraz produkcję dużej ilości lotnych kwasów tłuszczowych.

Kwasica żwacza objawia zazwyczaj zmniejszeniem lub utratą apetytu, niestrawnością, biegunkami, utratą masy ciała, pogorszeniem jakości mleka, w skrajnych przypadkach upadkami zwierząt. Po ujawnieniu się pierwszych objawów choroby należy usunąć z pożywienia pasze zawierające łatwo fermentujące węglowodany, zastępując je dobrej jakości sianem łąkowym.

Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na to, co krowy jedzą, ponieważ kwasica żwacza jest chorobą wynikającą właśnie z nieprawidłowego żywienia tych zwierząt. Najważniejsze działania profilaktyczne zabezpieczające przed chorobą to unikanie częstych i gwałtownych zmian paszy, a także przestrzeganie okresów przejściowych przy zmianie żywienia z zimowego na letnie i odwrotnie.

Pożywienie powinno być dobrze zbilansowane z odpowiednią ilością włókna surowego (minimum 17% w suchej masie dawki pokarmowej i nie mniej niż 23% w suchej masie skarmianych pasz objętościowych). W okresie zasuszania i rozdajania należy regularnie przyzwyczajać krowy do pobierania pasz treściwych, które powinny być dzielone na kilka odpasów (do 3 kg na jeden odpas) i unikać podawania pasz mocno rozdrobionych.

Istotna w zapobieganiu kwasicy żwacza jest również prawidłowa technika żywienia, polegająca na unikaniu podawania w porannym odpasie paszy treściwej i młodych zielonek oraz substancji buforujących pH płynu żwacza (np. kwaśny węglan sodowy).

(rzw) jp

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA