REKLAMA

Jak zyskać 150 tysięcy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami?

Redakcja - Prawo i Finanse
22.12.2022
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. MRiRW poinformowało, że przepisy te weszły w życie 20 grudnia bieżącego roku.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. MRiRW poinformowało, że przepisy te weszły w życie 20 grudnia bieżącego roku.

Wprowadzone regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy do 150 tys. zł udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w okresie realizacji PROW 2014–2020.  

Zwiększony został limit pomocy o który wnioskują rolnicy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz dla beneficjentów, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Co ważne, w przypadku zainteresowania zwiększeniem kwoty pomocy należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach. Należy też mieć na uwadze, że przepisy nie uprawniają Agencji do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność. W związku z powyższym, aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek o zmianę umowy:


- w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej;


- najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

- W sytuacji niezłożenia takiego wniosku, albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej, Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy – informuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA