REKLAMA

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego w KRUS?

Redakcja - Prawo i Finanse
15.06.2022
chat-icon 0

Zasiłek chorobowy w KRUS uległ podwyższeniu w 2022 roku

Kwestie związane z zasiłkiem chorobowym mogą budzić pewne wątpliwości nie tylko u pracowników pracujących w zewnętrznych przedsiębiorstwach, ale także tych zatrudnionych w swoim własnym gospodarstwie rolnym. Oczywiście rolnikowi również przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Warto jednak pamiętać, że w tym zakresie mogą obowiązywać nieco inne przepisy niż w przypadku pozyskiwania zasiłku chorobowego bezpośrednio z KRUS. Wysokość zasiłku chorobowego co jakiś czas ulega pewnym zmianom, dlatego warto dbać o aktualizowanie swoich informacji w na ten temat.

REKLAMA
Zasiłek chorobowy w KRUS uległ podwyższeniu w 2022 roku[/caption]

Kwestie związane z zasiłkiem chorobowym mogą budzić pewne wątpliwości nie tylko u pracowników pracujących w zewnętrznych przedsiębiorstwach, ale także tych zatrudnionych w swoim własnym gospodarstwie rolnym. Oczywiście rolnikowi również przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Warto jednak pamiętać, że w tym zakresie mogą obowiązywać nieco inne przepisy niż w przypadku pozyskiwania zasiłku chorobowego bezpośrednio z KRUS. Wysokość zasiłku chorobowego co jakiś czas ulega pewnym zmianom, dlatego warto dbać o aktualizowanie swoich informacji w na ten temat.

Wysokość chorobowego w KRUS - co należy o niej wiedzieć?

Działając na co dzień w rolnictwie, jak najbardziej można ubiegać się o zasiłek chorobowy. Rozliczanie się w KRUS, czyli Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, korzystać można z wielu udogodnień pododnych do tych występujących w ZUS. Jednocześnie przy tym należy pamiętać, że tego typu świadczenia, w tym także wysokość zasiłku chorobowego z KRUS mogą ulegać pewnym dynamicznym zmianom. Stawki takich świadczeń się zmieniają, co nieustannie wymusza na rolnikach konieczność aktualizowania swojej wiedzy na ten temat. Dzięki temu możliwe jest zorientowanie się w aktualnie panującej sytuacji, co oczywiście zwiększa komfort pozyskiwania takiego zasiłku chorobowego. Stawki muszą być oficjalnie podawane przez uprawniony do tego organ, czyli w tym przypadku właśnie KRUS. Jest to obowiązek takiej instytucji, a więc nie ma większych problemów ze znalezieniem odpowiednich informacji na ten temat. Istotny jest również fakt, że zasiłek chorobowy w KRUS jest o wiele niższy od tego, który otrzyma osoba zatrudniona, która ma opłacany ZUS - jednak te osoby płacą również co najmniej kilkukrotnie większą składkę niż w KRUS.

KRUS - wysokość zasiłku chorobowego

Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego w KRUS wynikają przede wszystkim z dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku gospodarczym, co wymusza podniesienie lub obniżenie kwoty przeznaczonej na świadczenia. Obecnie rolnicy powinni szczególnie uważnie obserwować wszystkie najważniejsze informacje na ten temat, ponieważ jak najbardziej można spodziewać się dynamicznych zmian w tym zakresie. Dlatego właśnie warto zadać sobie pytanie dotyczące tego, jaka jest obecnie wysokość chorobowego w KRUS. Na rok 2022 jest to 1033 zł, przy czym kwota ta ustalana jest za każdy procent od uszczerbku na zdrowiu, o charakterze stałym lub długotrwałym. W stosunku do roku wcześniejszego zmiana jest więc wyraźnie widoczna, ponieważ w 2021 roku wysokość zasiłku chorobowego w KRUS wynosiła jedynie 809 zł. Zmiana w wysokości stawki tego świadczenia jest więc widoczna, choć taki rozwój sytuacji jest oczywiście wynikiem także postępującej inflacji. Zasiłek chorobowy pozyskiwany bezpośrednio z KRUS ma więc niejako wyrównywać wzrost wydatków, które z pewnością można zaobserwować w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą. Wysokość tego typu świadczeń nie jest zatem zawsze stała, co wymusza na rolnikach także kontrolowanie ewentualnych zmian dotyczących tego zagadnienia. 

Od 1 stycznia 2022 r. podwyższono również zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, które muszą zostać udokumentowane przez przedstawienie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Wysokość zasiłku chorobowego z KRUS - kiedy przysługuje tego typu wsparcie?

Pozyskiwanie odpowiednich zasiłków w wyjątkowych sytuacjach jest często konieczne. Warto pamiętać, że jest to również prawo każdego rolnika zarejestrowanego w KRUS. Daje to możliwość pewnej rekompensaty za ewentualne koszty poniesione w związku z leczeniem. Zasady naliczania takiego wsparcia są podobne, jak w przypadku zwykłego zasiłku chorobowego uzyskiwanego bezpośrednio z ZUS. W Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych nalicza się chorobowe za każdy dzień niezdolności do pracy. Aby uzyskać wyróżniony zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie KRUS. Jednocześnie konieczne jest załączenie stosownego zaświadczenia lekarskiego, poświadczającego niezdolność do pracy.

KRUS - wysokość zasiłku chorobowego, kiedy można stracić prawo do jego pozyskania?

Jak w przypadku każdego rodzaju pomocy materialnej, również wysokość zasiłku chorobowego w KRUS oraz sam fakt jego pozyskiwania, jest ograniczony pewnymi wytycznymi. Można utracić prawo do pozyskiwania zasiłku chorobowego, jeśli zostaną spełnione pewne wytyczne ku temu. Ich świadomość pozwala przede wszystkim na uniknięcie konieczności kompletowania wszystkich dokumentów, które byłyby niezbędne do pozyskania właściwego zasiłku.

Kiedy nie można liczyć na wsparcie w postaci określonej wysokości zasiłku chorobowego w KRUS? Taka pomoc nie jest udzielana przede wszystkim wtedy, gdy ubezpieczony w kasie rolnik wykonuje pracę zarobkową w okresie, w którym została określona niezdolność do wykonywania pracy. Drugim przypadkiem, powodującym nieuzyskanie odpowiedniego wsparcia materialnego następuje wtedy, gdy zwolnienie z pracy zawodowej jest wykorzystywane niezgodnie z jego pierwotnym celem. Istnieje również trzecia opcja, której spełnienie również nie kwalifikuje się do pozyskania wcześniej ustalonej wysokości chorobowego KRUS. Dzieje się tak wtedy, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego rolnika. W takim wypadku nie ma mowy o uzyskaniu odpowiedniej pomocy materialnej w formie zasiłku chorobowego. Są to jednak wyjątkowe sytuacje, a zdecydowana większość wniosków rozpatrywana jest pozytywnie.

(rpf)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA