REKLAMA

Jaka średnia wysokość czynszu dla gruntów ZWRSP w I połowie 2021 r.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt pszenicy/ha. Najwyższy średni czynsz uzyskano w województwie mazowieckim, najniższy – w świętokrzyskim.

Redakcja - Prawo i Finanse 04.09.2021 chat-icon0

REKLAMA

W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została określona na podstawie zawartych 2 436 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 25 709 ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha. Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej powyżej 300 ha i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), a najniższy w grupie 1-10 ha - 10,3 dt /ha (456 umów).

W pozostałych województwach średnie wysokości czynszu dzierżawionego w I półroczu 2021 r. (w dt pszenicy/ha) były następujące:
- dolnośląskie 14,6
- kujawsko-pomorskie 15,4
- lubelskie 15,1
- lubuskie 11,7
- opolskie 16,5
- podkarpackie 18,4
- podlaskie 12,2
- pomorskie 14,1
- śląskie 17,9
- świętokrzyskie 6,6
- warmińsko-mazurskie 14,5
- wielkopolskie 17,7
- zachodniopomorskie 9,0

Zestawiając wyniki rok do roku, to jest w porównaniu z I półroczem 2020 roku, w I półroczu 2021 średnia wysokość czynszu wzrosła o 5,5 dt/ha, przy wydzierżawieniu mniejszej o 3 507 ha powierzchni gruntów (-12%) i zawarciu większej o 18 liczby umów (- 1%).

(rpf) jp / Źródło: WIR / KOWR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA