REKLAMA

Kiedy rolnik ma obowiązek udzielić Agencji Nasiennej informacji

Redakcja - Uprawa
02.08.2021
chat-icon 0

Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r.

Jak donoszą rolnicy, Agencja Nasienna wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową, pomimo iż przepisy prawne nie nakładają już na rolników takiego obowiązku.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA
Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r.[/caption]

Jak donoszą rolnicy, Agencja Nasienna wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową, pomimo iż przepisy prawne nie nakładają już na rolników takiego obowiązku.

Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r., kiedy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1238). Na mocy tej ustawy został usunięty z obrotu prawnego art. 23a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który do dnia 7 lipca 2017 r. stanowił podstawę do żądania od rolników takich informacji.

W uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazano „Uchylenie art. 23a ma na celu zwolnienie wszystkich posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacji posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.”.

Tym samym, aktualnie w porządku prawnym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania od rolników powyższych informacji, w zakresie odmian objętych ochroną krajową.

Podstawy takiej nie stanowią również przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 27.07.1994 r., str. 1), ani rozporządzenia wykonawczego do tego aktu prawnego.

Rozporządzenie 2100/94 dotyczy bowiem ochrony na poziomie unijnym, a zgodnie z art. 3, rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do przyznawania krajowych praw własności do odmian roślin.

Jeżeli zatem dana odmiana korzysta wyłącznie z ochrony krajowej, to przepisy rozporządzenia 2100/94 i przepisy wykonawcze nie mają zastosowania, co oznacza, że posiadacze gruntów rolnych nie mają prawnego obowiązku przekazywania informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego – w przypadku odmian objętych ochroną krajową.

(rpf) Julianna Makowska-Pąk / Źródło: WIR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA