REKLAMA

Klęski żywiołowe: Nie zdążysz złożyć wniosku do 31 grudnia? Nic straconego!

Redakcja - Prawo i Finanse
23.12.2021
chat-icon 1

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru do 31 grudnia 2021 roku.

REKLAMA

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru do 31 grudnia 2021 roku.

Jeśli jednak nie uda się tego zrobić do końca 2021 roku, będzie można wnioskować o pomoc już po 3 stycznia 2022 roku. Właśnie wtedy rusza kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O wsparcie zarówno w trwającym jak i rozpoczynającym się w nowym roku naborze, będzie można się ubiegać składając wniosek do jednego z biur powiatowych i oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa na terenie całego kraju.

Jest to możliwe osobiście, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą starać się dwie grupy rolników.

Do pierwszej należą ci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, do drugiej zaś gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O wsparcie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich) miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Natomiast w przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie martwych zwłok świń, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Jednak należy pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

W dobiegającym końca tegoroczny naborze, który rozpoczął się 11 marca 2021 r., do Agencji wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 3,3 mln zł. W związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej przyszłoroczny nabór wystartuje wcześniej, bo już 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


anty 24.12.2021

klęski żywiołowe to jest wszystko co się dzieje obecnie nie tylko w rolnictwie - koncerny wielkie zabierają coraz większą tortu jaka jest do wzięcia a polskie firmy niewielkie i gospodarstwa coraz mniej mają możiwości zeby z tym walczyć. a unia im w tym pomaga i jeszcze te ruskie co ostatnio wywijają szabelką , nie wygląda to dobrze zarówno dla rolników jak i innych ludzi którzy po prostu chcą normalnie żyć - swiat zmierza do nikąd a ludzie do samozagłady - wszyscy mają funkcjonować jak pionki - jak chce system , nie bedzie miejsca dla małych i średnich - tylko ci najwieksi beda mogli coraz wiecej

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA