REKLAMA

Kodeks urbanistyczno-budowlany a obszary wiejskie


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozmowach ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie omówienia projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Agro Brand
REKLAMA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozmowach ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie omówienia projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Celem spotkania, które miało miejsce 2 listopada, było przybliżenie założeń Kodeksu pod kątem m.in. rozwoju obszarów wiejskich.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Minister zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia właściwej gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich, a także na problemy towarzyszące prognozie i potrzebom rozwojowym, dostosowaniu struktury gruntowej, inwestowaniu na terenach nieobjętych planem miejscowym, a także na kwestie podziałów nieruchomości rolnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa szczegółowo omówili założenia projektu Kodeksu, przybliżając poszczególne instytucje i mechanizmy projektowanej regulacji.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę na duże znaczenie projektowanej regulacji dla realizacji zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreślił jednocześnie, że resort będzie aktywnie współpracować z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w celu wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych dla obszarów wiejskich.

(rpf) / źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA