REKLAMA

Kolejna szkoła pod nadzorem MRiRW


Kolejna placówka szkolna dołączyła do sieci szkół resortowych. Oznacza to, że z początkiem przyszłego roku minister rolnictwa i rozwoju wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

fot. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
REKLAMA

Kolejna placówka szkolna dołączyła do sieci szkół resortowych. Oznacza to, że z początkiem przyszłego roku minister rolnictwa i rozwoju wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

Sieć szkół pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa rozszerza się o Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu w województwie kujawsko-pomorskim. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz starosta rypiński Jarosław Sochacki i wicestarosta rypiński Piotr Czarnecki, zawarli porozumienie dotyczące przekazania tej placówki pod nadzór MRiRW.

Propozycja przekazania placówki była zgłoszona w 2019 roku przez władze powiatu rypińskiego. Obecnie sieć szkół rolniczych w Polsce liczy 54. placówki.

Przejmowana szkoła rolnicza powinna aktywnie włączyć się w działania z zakresu edukacji oraz we wdrażanie wiedzy na obszarach wiejskich. Poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Szkoły rolnicze odgrywają istotną rolę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym, polegających na zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii, mogą posłużyć również do odpowiedniego transferu nowoczesnej wiedzy poprzez udostępnianie i wykorzystywanie zasobów naukowych, a także mają wpływ na uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do prowadzenia produkcji żywności o wysokiej jakości.

Szkoły rolnicze pozostające pod opieką i nadzorem MRiRW obok roli edukacyjnej spełniają także ważną funkcję środowiskową i społeczną, często są miejscem różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA