REKLAMA

Komisarz Wojciechowski: Nierówne dopłaty to nie dyskryminacja

W odpowiedzi na pismo europosła Krzysztofa Jurgiela dotyczące braku wprowadzenia równych płatności bezpośrednich dla rolników z różnych państw członkowskich UE na lata 2021–2027, komisarz Janusz Wojciechowski zaznaczył, że zależy to szeregu czynników i nie oznacza dyskryminacji.

fot. Komisja Europejska
Redakcja - Prawo i Finanse 11.12.2020 chat-icon0

REKLAMA
Parlament Europejski jest w trakcie finalizowania reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Jest to już kolejna zmiana WPR, która nie czyni zadość postulatom wyrównania niesprawiedliwego i dyskryminującego niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Europoseł Krzysztof Jurgiel w piśmie do komisarza Janusza Wojciechowskiego zaznaczył, że “proponowany system środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat, naruszając zasadę niedyskryminacji obywateli UE (rolników) ze względu na przynależność państwową, a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii.

Zgodnie z prawem unijnym przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi. Wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i stoją wobec podobnych wyzwań, jednak nie dostają na to takich samych środków”.

W odpowiedzi komisarz Wojciechowski napisał: “Ogólna kwota dostępna na wsparcie w ramach WPR, w tym między innymi wstępne przydziały krajowe na płatności bezpośrednie, zależy od zasad i kwot określonych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) oraz w przepisach sektorowych.

Wsparcie przydziela się rolnikom zgodnie z przepisami regulującymi poszczególne systemy wsparcia, które mają na celu realizację celów polityki. W związku z tym kwota, jaką może otrzymać rolnik indywidualny, zależy od szeregu czynników związanych z jego gospodarstwem oraz od sposobu, w jaki dane państwo członkowskie wdraża unijną politykę. Sytuacja ta nie oznacza dyskryminacji.

W przypadku płatności bezpośrednich Komisja zaproponowała kontynuowanie tzw. „konwergencji zewnętrznej” w kolejnych WRF, co oznacza stopniową konwergencję poziomów wsparcia między państwami członkowskimi. W praktyce oznacza to, że pomimo ogólnego trudnego kontekstu budżetowego rolnicy w kilku państwach członkowskich, w tym w Polsce, będą na przestrzeni lat otrzymywać coraz wyższe średnie płatności na hektar”.

(rpf) jp


REKLAMA

Polecane

Gaz propan niezastąpiony w polskim rolnictwie

Technika rolnicza

Nowoczesne metody zarządzania stadem bydła: Jak technologia zmienia hodowlę

Zwierzęta

Jesienne nawożenie trawnika – co trzeba o nim wiedzieć?

Więcej niż rolnictwo
REKLAMA

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA