REKLAMA

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie o odstępstwie od zakazu produkcji na ugorach

Redakcja - Prawo i Finanse
01.08.2022
chat-icon 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Komisja Europejska na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

REKLAMA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Komisja Europejska na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Co się zmienia w ramach rozporządzenia?

Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 r. rolnicy:


- w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych;


- w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Odstępstwo jest możliwe na określony czas i dotyczy wyłącznie wniosków składanych w 2023, jest też ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym. Dlatego też nie obejmie upraw, które są wykorzystywane do żywienia zwierząt (kukurydzy, soi).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.

Rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


farmer 01.08.2022

rolnicy nie mogą ogarnąć w obecnym kryzysie tego co mają a co dopiero jeszcze brać się za ugory gdzie trzeba więcej zaangażować się..

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA