REKLAMA

Konieczne zmiany w ustawie o ochronie roślin


W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają obecnie prace nad zmianą obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

fot. fotolia.com
REKLAMA

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają obecnie prace nad zmianą obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Konieczność wdrożenia zmian i zastąpienia obecnych przepisów nowymi, wynika z przeprowadzonej na poziomie Unii Europejskiej reformy systemu kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym. Reforma ta objęła m.in. obszar nadzoru fitosanitarnego.

Nowe przepisy będą określać właściwość organów administracji w realizacji zadań takich jak: kontrola eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich, ustanawianie na potrzeby eksportu miejsc produkcji oraz obszarów wolnych od agrofagów, a także zasady funkcjonowania i organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wskazanych wyżej zmian wymaga:

  1. przyjęcia nowej ustawy ochronie roślin przed agrofagami, która określać będzie zasady ochrony fitosanitarnej kraju;

  2. przyjęcia nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która regulować będzie organizację i zasady funkcjonowania tej Inspekcji;

  3. nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin;

  4. nowelizacji ustawy o nasiennictwie;

  5. przyjęcia przepisów wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw – obecnie na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin obowiązuje 58 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe rozporządzenia UE:

  • ogłoszone 23 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;

  • z 7 kwietnia 2017 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych.

Przepisy unijnych rozporządzeń wejdą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

 

(rup) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA