REKLAMA

Koniunktura w rolnictwie w 2019 gorsza niż przed rokiem

Redakcja - Prawo i Finanse
03.01.2020
chat-icon 0

W listopadzie 2019 r. nastąpiło zauważalne pogorszenie koniunktury w rolnictwie w porównaniu z miesiącem poprzednim. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej były również zdecydowanie gorsze niż rok wcześniej.

fotolia
REKLAMA

W listopadzie 2019 r. nastąpiło zauważalne pogorszenie koniunktury w rolnictwie w porównaniu z miesiącem poprzednim. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej były również zdecydowanie gorsze niż rok wcześniej.

Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) w listopadzie 2019 roku zmalał o 0,4 pkt. proc. do 99,5 punktu. Wzrost wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu (o 0,4 pkt. proc. do 100,6 punktu) nie zdołał zrównoważyć spadku wyrównanego wskaźnika nożyc cen (o 1,1 pkt. proc. do 98,5 punktu). Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie w listopadzie 2019 r. był o 1,7 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zwiększył się głównie z powodu wyraźnej poprawy dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego, ale też wzrostu wynagrodzeń w relacji do cen detalicznych żywności. Niewielki negatywny wpływ na potencjalny popyt wywarł natomiast realny wzrost cen detalicznych żywności oraz osłabienie dynamiki obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z zagranicą. Należy ponadto podkreślić, że tempo wzrostu cen detalicznych żywności w pierwszych dziesięciu miesiącach ubiegłego roku było zdecydowanie większe niż rok wcześniej.

W październiku 2019 roku żywność i napoje bezalkoholowe były średnio o 5,3% droższe w porównaniu z grudniem 2018 r., w tym cukier podrożał w tym okresie o 20,7%, owoce o 13,3%, mięso o 9,0% (w tym wieprzowe o 14,6%), a warzywa o 6,3%. Dla porównania rok wcześniej, tj. w październiku 2018 r. przeciętny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł zaledwie 0,2%. Wyrównany wskaźnik nożyc cen wyniósł w listopadzie ubiegłego roku 98,5 punktu, tj. o 1,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Był on również o 2,0 pkt. proc. niższy w porównaniu z listopadem 2018 r. O spadku wyrównanego wskaźnika nożyc cen w listopadzie 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem zadecydował zdecydowanie silniejszy spadek ruchomego wskaźnika cen skupu niż wyrównanego wskaźnika cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa.

Do zmniejszenia wyrównanego wskaźnika cen skupu w istotnym stopniu przyczyniły się październikowe obniżki cen większości produktów rolnych monitorowanych przez GUS. Kukurydza w skupie potaniała o 22,1%, ziemniaki o 12,2%, żyto o 3,9% oraz drób o 2,6%, a żywiec wieprzowy o 0,8%. Wyższe ceny odnotowano natomiast w przypadku mleka krowiego (o 1,3%), żywca wołowego (o 0,8%) oraz pszenicy (o 0,6%). W sumie bieżący wskaźnik zmian cen skupu w październiku ubiegłego roku wyniósł 98,8 punktu, a wyrównany indeks cen skupu 98,5 punktu wobec 99,7 punktu miesiąc wcześniej. Dla porównania w listopadzie 2018 r. wyrównany wskaźnik cen skupu wyniósł 101 punktów. Od czerwca 2019 roku dynamika cen środków produkcji dla rolnictwa jest stosunkowo niewielka, co oznacza, że trwająca od sierpnia 2017 r. wyraźna tendencja wzrostowa została zahamowana.

W październiku ubiegłego roku w porównaniu z miesiącem poprzednim ceny detaliczne środków produkcji dla rolnictwa nie zmieniły się znacząco, ponieważ niewielkie podwyżki cen środków mechanizacji rolnictwa i materiałów budowlanych zostały częściowo zniwelowane obniżkami cen bezpośrednich nośników energii. Ceny nawozów mineralnych i środków ochrony roślin nie zmieniły się istotnie. W rezultacie bieżący wskaźnik cen środków produkcji dla rolnictwa wyniósł w październiku 100,1 punktu, natomiast wyrównany wskaźnik zmalał w listopadzie ubiegłego roku do 100 punktów tj. do poziomu najniższego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dla porównania w listopadzie 2018 r. wskaźnik ten był o 0,5 pkt. proc. wyższy od tegorocznego.

Zmiany cen, jakie dokonały się w okresie styczeń-październik 2019 roku, w porównaniu z grudniem 2018 r., zdecydowanie nie były korzystne dla producentów rolnych. Ceny koszyka skupu zmalały bowiem o 1,9%, podczas gdy ceny detaliczne środków do produkcji rolnej wzrosły w tym okresie o 2,4%. W rezultacie skumulowany wskaźnik nożyc cen w październiku 2019 r. zmalał do 95,8 punktu wobec 98,4 punktu miesiąc wcześniej. Dla porównania w październiku 2018 r. wskaźnik ten również był niekorzystny dla rolników i wynosił 97,2 punktu.

(rpf) jp / Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA