REKLAMA

KOWR zakończył 7 postępowań restrukturyzacji zadłużeń

Redakcja - Prawo i Finanse
29.10.2020
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Do 28 września 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył postępowanie, przejął nieruchomości rolne i uregulował zaległe zobowiązania podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w siedmiu przypadkach. Kwota spłaconego przez KOWR długu wyniosła ogółem 6.406 tys. zł.

REKLAMA

Do 28 września 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył postępowanie, przejął nieruchomości rolne i uregulował zaległe zobowiązania podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w siedmiu przypadkach. Kwota spłaconego przez KOWR długu wyniosła ogółem 6.406 tys. zł.

Obowiązujący obecnie wymóg 25% oraz 40% wkładu własnego w programie restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych powoduje, że tylko kilka gospodarstw rolnych od czasu obowiązywania przepisów mogło skorzystać z pomocy.

Do 30 kwietnia 2020 r. do KOWR wpłynęło łącznie 97 wniosków, z czego aż 54 wnioski nie zostały w ogóle rozpatrzone, ponieważ nie spełniały określonych warunków. Kolejnych 21 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, a 19 jest w trakcie rozpatrywania. Natomiast tylko w 3 przypadkach KOWR zakończył postępowanie.

Zadłużony rolnik spłaca raty zadłużenia i ma duże trudności z płynnością finansową, natomiast wymóg wysokiego wkładu własnego, oprócz innych stawianych wymogów skutecznie blokuje rolników ze skorzystania z takiej formy pomocy. O obniżenie progu wkładu własnego do 10% lub jego całkowite zniesienie występował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorząd rolniczy.

W uzyskanej odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że wytyczne dotyczące pomocy państwa jednoznacznie wskazują, że beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienia znaczącego wkładu w koszty restrukturyzacji. Wkład własny można zapewnić:


- ze środków własnych wnioskodawcy,


- w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych,


- w drodze pozyskania nowego kapitału od istniejących udziałowców.

Wkład własny na pokrycie kosztów restrukturyzacji musi być udokumentowany w wiarygodny sposób i musi zostać zweryfikowany podczas zatwierdzania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. O powyższym stanowi decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca pomoc publiczną SA.56408(2020/N) Pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych.

Zgodnie z powyższą decyzją pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia podmiot prowadzący gospodarstwo rolne będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r. i obecnie nie są planowane prace w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA