REKLAMA

KRIR: Potrzebne zmiany w ubezpieczeniu zwierząt

Redakcja - Prawo i Finanse
21.05.2021
chat-icon 0

Delegaci samorządu rolniczego podnoszą problem związany z sytuacjami, kiedy hodowane zwierzęta są chore lub po przebytej kuracji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i konieczne jest dokonanie uboju i utylizacji zwierzęcia. Ze względu na podane leki i czas karencji, mięso w takich przypadkach nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Delegaci samorządu rolniczego podnoszą problem związany z sytuacjami, kiedy hodowane zwierzęta są chore lub po przebytej kuracji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i konieczne jest dokonanie uboju i utylizacji zwierzęcia. Ze względu na podane leki i czas karencji, mięso w takich przypadkach nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje możliwość ubezpieczenia bydła i innych zwierząt gospodarskich - koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od uboju z konieczności. Do polis zawieranych z zakładem ubezpieczeń od ryzyka uboju z konieczności przewidziane są z budżetu państwa dopłaty dla producentów rolnych do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia tego typu zdarzeń losowych. Jednak jest to przepis martwy, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać polis ubezpieczenia od uboju z konieczności lub stosują wysokie stawki, nieopłacalne dla rolników.

Przedstawiając powyższy problem, zarząd Krajowej Rady wnioskuje o wprowadzenie zmian przepisów ww. ustawy, dotyczących ubezpieczenia zwierząt, tak aby usprawnić system i umożliwić rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych związanych z zachorowaniem zwierząt.

Zarząd KRIR zwrócił się również do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania w postaci odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt. Zaproponowano odszkodowanie w wysokości 600-800 zł/szt. Kwota ta wynika z porównania cen w przypadku utylizacji i cen rynkowych mięsa spożywczego.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA