REKLAMA

KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników


21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w okresie letnim organizuje KRUS dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w skierowaniu na te turnusy rehabilitacyjne.

REKLAMA

21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w okresie letnim organizuje KRUS dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w skierowaniu na te turnusy rehabilitacyjne.

Aby moć skierować dziecko na rehabilitację leczniczą, niezbędny jest wniosek stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:
- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej 

- UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę). W Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, dzieciom zapewnione jest całodzienne wyżywienie, opieka medyczna oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Lista turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu organizowanych przez KRUS w 2022 roku:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 26.06-16.07.2022 r., 17.07-06.08.2022 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 11.07-31.07.2022 r., 01.08-21.08.2022 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 30.06-20.07.2022 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 14.07-03.08.2022 r., 04.08-24.08.2022 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2022 r.

(rpf) kp / Źródło: KRUS


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA