REKLAMA

KRUS: Informacja o ubezpieczeniach NNW dzieci rolników

Redakcja - Prawo i Finanse
06.03.2023
chat-icon 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym o zawarciu umowy grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników przez Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym o zawarciu umowy grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników przez Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do momentu, gdy ukończą szesnasty roku życia i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest  objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.), a umowa obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

KRUS jako potwierdzenie ubezpieczenia wystawia zaświadczenie informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w dacie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus(at)agroubezpieczenia.pl lub listem poleconym na adres: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oferuje pomoc w wypełnieniu Formularza, którą można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.- pt. od 8.00 do 18.00).

(rpf) pp / Źródło: KRUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA