REKLAMA

KRUS podał wysokość składek obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 roku.

fot. Paweł Pąk
Redakcja - Prawo i Finanse 12.12.2018 chat-icon0

REKLAMA
Z komunikatu dowiadujemy się, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r. w pierwszym kwartale 2019 r., nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł. 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie,

Taką samą składkę (w wysyokości 42 zł miesięcznie) zobowiązany jest uiścić zatrudniający pomocnika rolnika. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w pierwszym kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pierwszym kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. Termin płatności składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

(rpf) jp / źródło: KRUS


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA