REKLAMA

KRUS: zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Redakcja - Prawo i Finanse
18.01.2018
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła zasadypotrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w roku 2018.

fot. © Robert Kneschke - Fotolia.com
REKLAMA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w roku 2018.

KRUS jako płatnik emerytur i rent, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do pobierania w systemie comiesięcznym zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, wysokość zaliczek to 18% świadczenia, jakie zostało uzyskane w danym miesiącu, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 46,33 zł (jest to kwota ustalona od kwoty zmniejszającej podatek, która do końca 2016 roku wynosiła 556,02 zł i podzielona przez 12 miesięcy daje 46,33 zł).

Jednocześnie KRUS informuje, że w przypadku jeżeli emeryt lub rencista przekroczy dochód 85,528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, wysokość zaliczki nie będzie wynosić 18 lecz 32% uzyskanego w danym miesiącu dochodu i nie będzie pomniejszana o kwotę 46,33 zł. W przypadku świadczeń, które wypłacane są w niskich kwotach tzn. takich, które wynoszą do 257 zł miesięcznie, zaliczki na podatek dochodowy nie będą pobierane.

Jeżeli chodzi o ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Na ich podstawie, kwota zmniejszająca podatek w roku 2018 wynosi od 0-1440 zł i zależna jest od wysokości rocznego dochodu.

Kasa zaznacza jednak, że wysokość kwoty zmniejszającej podatek, będzie obliczana indywidualnie dla każdego emeryta i rencisty.

W przypadku jeżeli emeryt i rencista uzyska roczne dochody przekraczające 8.000 zł, ale mniejsze niż 13.000 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek i znajdzie się ona w przedziale między 1.440 zł a 556,02 zł.

W przypadku emerytów i rencistów, którzy uzyskają dochody roczne wyższe niż 13.000 zł, ale mniejsze niż 85.528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRUS

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA