REKLAMA

KRUS: Zaliczki podatkowe i składki od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku

Redakcja - Prawo i Finanse
18.01.2023
chat-icon 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego od 1 stycznia 2023 roku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na takich samych zasadach jak w 2022 roku.

REKLAMA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego od 1 stycznia 2023 roku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na takich samych zasadach jak w 2022 roku.

„Zero złotych” wynosi miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń, których wysokość nie przekracza kwoty 2.500 zł miesięcznie. Dzieje się tak dlatego, że przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30.000 zł rocznie. 

Z kolei od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł. 

Świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek stanowią wyjątek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.

- Kasa zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r., na wniosek emeryta/rencisty, może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 złotych – informuje KRUS.

Świadczeniobiorca ma możliwość wyboru formy rozliczania, bowiem jeśli uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym może być wówczas zminimalizowana (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia). Świadczeniobiorca powinien w tym przypadku złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Należy przy tym mieć na uwadze, że oświadczenie takie można złożyć maksymalnie trzem płatnikom.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu w dalszym ciągu wynosi 9% kwoty świadczenia.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA