REKLAMA

KSOW: 8 milionów złotych na rozwój obszarów wiejskich!

Redakcja - Prawo i Finanse
02.06.2018
chat-icon 0

29 maja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a Centum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

29 maja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a Centum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego.

W ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019 do 53 Partnerów KSOW trafi niemalże 8 milionów złotych na realizację rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas wydarzenia wiceminister przekazał gratulacje za jakość złożonych projektów i zaznaczył, że projekty te są poligonem doświadczalnym dla wspierania rozwoju wsi. Podkreślił, że współpraca i wzbogacanie wiedzy na temat problemów i rozwiązań dla obszarów wiejskich to ogromna wartość.

Wspomniał także, że „małe projekty są kluczem do wielkich przemian”. W kolejnym okresie programowania najbardziej istotne będzie budowanie sieci, szukanie nowoczesnych sposobów komunikowania i przepływu informacji – zaznaczył wiceminister.

Partnerzy KSOW mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów, które noszą nazwy: „Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia wsi”, „Zostań na wsi – to się opłaca”, czy „Akademia Umiejętności Animatora LGD”.

KSOW wskazuje, że wymienione projekty to tylko część z tych, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności na obszarach wiejskich. Lista projektów dostępna jest na stronach internetowych MRiRW. 

Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej MRiRW – Ryszard Kogut podczas spotkania wspominał o zamiarze Ministerstwa, by kolejna, trzecia edycja konkursu w ramach KSOW odbyła się jeszcze w 2018 roku, aby w IV kwartale ogłosić wyniki. Spowoduje to więcej czasu na realizację projektów.

W ramach II edycji Konkursu, do jednostki centralnej KSOW wpłynęło 78 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej MRiRW wyłoniło 53 projekty do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 na łączną kwotę 7 893 592 zł.

Uroczyste podpisanie umów na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 pomiędzy partnerami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jak i Sieci KSOW oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie miało miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 28 maja.

Trzem Partnerom KSOW, którzy złożyli wnioski na poziomie krajowym w ramach SIR zostanie przyznane 424 526 zł. na realizację operacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Dodatkowo zostało podpisanych 9 umów o łącznej wartości 1 350 663 zł na realizację przez ośrodki doradztwa rolniczego projektów w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW. W spotkaniu brali udział Pan Minister Ryszard Zarudzki, dyrekcja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz dyrektorzy wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego zlokalizowane w Brwinowie pełni funkcję Jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz jest odpowiedzialne za koordynację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

(rpf) Anna Kamińska / KSOW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA