REKLAMA

Kto i kiedy musi sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego?

Plan bezpieczeństwa biologicznego muszą, w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji, sporządzić rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, chcący przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF.

17 listopada 2021 chat-icon0

REKLAMA

Są to tereny wymienione w załączniku I do Rozporządzenia KE 2021/605. Z kolei właściciele trzody chlewnej na obszarze objętym ograniczeniami I, muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju, którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego. Natomiast na obszarze objętym ograniczeniami I, właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju.

Termin na przygotowanie Planu Bezpieczeństwa Biologicznego wydłużono do 30 listopada 2021 roku po licznych apelach środowisk rolniczych. Wzory dokumentów oraz niezbędne wytyczne znaleźć można na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Plan trzeba sporządzić do końca listopada 2021 r. Pomocy przy przygotowaniu planów udzielają w razie potrzeby pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W zależności od wielkości hodowli wypełnia się właściwy formularz, którego są dwa rodzaje:
- dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, bez zatrudniania pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa,
- dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

Czym jest plan bezpieczeństwa biologicznego?

Plan bezpieczeństwa biologicznego to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

PBB powinien być przygotowany w taki sposób, aby był on czytelny zarówno dla pracowników i osób związanych z obsługą fermy, jak również dla osób postronnych.
 
PBB powinien definiować punkty krytyczne dla gospodarstwa oraz wykazać niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynnika stwarzającego ryzyko zdrowotne dla stada. Opracowanie PBB powinno być ukierunkowane na kontrolę ryzyka związanego z utratą statusu zdrowotnego stada niezależnie od jednostki chorobowej, jednak ze szczególnym ukierunkowaniem na ASF.
 
PBB powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do użycia i rewidowany przez załogę fermy co najmniej raz w roku lub przy każdej zmianie sytuacji epizootycznej w sąsiedztwie gospodarstwa, powiecie czy kraju mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo stada, a także po każdej dużej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie. W PBB należy zawrzeć wszystkie opracowane dla gospodarstwa procedury operacyjne, wzory rejestrów oraz protokołów.
 
(rzw) Paweł Pąk / Źródło: ARiMR

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Pocisk artyleryjski odkryty podczas porządkowania stodoły

Redakcja 30 maja 2023 chat-icon0

22 maja 2023 roku do policjantów wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców Podlesia Dębowego (województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Żabno), który porządkując pomieszczenie gospodarcze zauważył bombę.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że leżała ona na stercie złomu wśród innych metalowych i niemetalowych przedmiotów wykorzystywanych przed laty w gospodarstwie. Na miejsce zgłoszenia skierowani zostali specjaliści z patrolu minersko-pirotechnicznego, którzy zidentyfikowali przedmiot jako niewybuch pocisku artyleryjskiego kalibru 75 mm, w stodole znajdowały się też szczątki drugiego pocisku. Skorodowany mocno pocisk leżał na elementach metalowych składowanych w stodole.

- W związku z tym powiadomiono patrol saperski 21 Batalionu Wojska Polskiego z Rzeszowa. Żołnierze przyjechali dzisiaj przed południem i zabezpieczyli niewybuchy, które zostaną zneutralizowane na poligonie wojskowym – informuje

REKLAMA

ARiMR: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Redakcja 25 maja 2023 chat-icon1

Bieżący roku przyniósł zmiany w sposobie rozliczania dopłat, bowiem wprowadzono odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw.

Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

Dopłatami nie objęto upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, a w 2022 roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj dalej

REKLAMA