REKLAMA

Która technika grzewcza jest najwydajniejsza?

Tomasz Kodłubański
18.02.2018
chat-icon 0

Wszelkie kalkulacje dotyczące surowców używanych do ogrzewania mieszkań oraz budynków inwentarskich należy rozpocząć od podstawowego pytania o ceny podstawowych materiałów palnych które będziemy używać w sezonie grzewczym.

fot. Tomasz Kodłubański
REKLAMA

Wszelkie kalkulacje dotyczące surowców używanych do ogrzewania mieszkań oraz budynków inwentarskich należy rozpocząć od podstawowego pytania o ceny podstawowych materiałów palnych które będziemy używać w sezonie grzewczym.

Analiza taka jest dość skomplikowana, gdyż jest obarczona sporym ryzykiem niedoszacowania przyszłych kosztów grzewczych. Jak wiemy najważniejsze surowce energetyczne drożeją systematycznie.

Poniżej przedstawiam kalkulacje kosztów ogrzewania przez 5 miesięcy powierzchni 130 m2 nie ocieplonej materiałem izolacyjnym, podstawowymi surowcami opałowymi stosowanymi w naszym kraju poczynając od najdroższego do najtańszego:

- prąd elektryczny stosowany do ogrzewania powierzchni 130m2, przy dużej sprawności pieca rzędu 98%, przy zapotrzebowaniu nośnika na okres ogrzewania wynoszący 5 miesięcy – 15.000 kWh x 0,55 zł za 1 kWh wyniesie 8250 zł.

- jeśli ogrzewamy gazem ziemnym o wartości energetycznej 48 MJ/kg, przy założeniu, że sprawność pieca gazowego wynosi 85%, i zapotrzebowaniu na ten nośnik energii 2100 m3 za okres 5 miesięcy i 130m2 ogrzewanej powierzchni wyniósłby – 2100 x 1,80 zł za m3 gazu wynosi 3,780 zł za 5 miesięcy ogrzewania.

- gdy ogrzewamy lekkim olejem opałowym (41 MJ/kg), przy sprawności pieca olejowego nawet 95%, zapotrzebowanie surowca na ogrzanie powierzchni 130m2 w okresie 5 miesięcy - 1.600 litrów x 3,10 zł/litr, koszt wynosi 4960 zł.

- przy ogrzewaniu węglem (orzech) o wartości energetycznej 25 MJ/kg, zakładając, że sprawność kotła grzewczego wynosi 82%, zapotrzebowanie na ten nośnik energii na 5 miesięcy ogrzewania powierzchni 130m2, wynosi 4 tony węgla x 800 zł/tona co daje koszt ok. 3200 zł.

- Natomiast koszt ogrzewania ziarnem żytnim o wartości opałowej 17,5 – 18 MJ/kg, przy podobnej wydajności pieca jak przy spalaniu ziaren owsa, oraz przy zapotrzebowaniu na ziarno w okresie 5 miesięcy – 5 ton x ok. 600 zł/tona koszt wyniesie 3000 zł.

- drewno, brzoza sucha o wartości opałowej 19MJ/kg, przy sprawności pieca 78% i zapotrzebowaniu na surowiec przy ogrzewaniu 130 m2 powierzchni w ciągu 5 miesięcy – 9m3 x 180 zł/m3 drewna można przyjąć, że koszt wyniósłby 1620 zł.

Oczywiście można również palić drewnem iglastym. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż drewno takie strzela i zawiera duże ilości żywic, które podczas spalania zanieczyszczają piec i komin. Drewno powinno być odpowiednio suche, tzn. maksymalnie 15% wilgotności.

Maksymalną wydajność i długą żywotność kotła może zapewnić spalanie drewna, które było suszone przynajmniej 2 lata.  Wartość energetyczna drewna spada wyraźnie wraz ze wzrastającą jego wilgotnością. Na przykład: drewno z 18 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna. Zaś drewno z 50% zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh/1kg drewna. Świeże drewno ma małą wartość grzewczą, źle się pali, bardzo dymi i zdecydowanie skraca żywotność kotła i komina. Wydajność kotła spada na 50% możliwości a zużycie surowca wzrasta dwa razy.

- koszty ogrzewania ziarnem owsa o wartości energetycznej 17 MJ/kg, są ponad 2-krotnie niższe od opalania olejem opałowym. Spalanie zależy od wielu czynników, jednak przyjmuje się że na potrzeby domu do 130m2 zużywa się w ciągu 5 miesięcy około 6 ton owsa. Cenę owsa można przyjąć w sezonie jesienno-zimowym ok. 550 zł/tonę, co przy sprawności pieca 80% daje koszt ogrzewania ok. 3300 zł.

- miał węglowy 24-25 KJ/kg, w kotle grzewczym o sprawności 82%, przy zapotrzebowaniu na nośnik energii w okresie 5 miesięcy przy ogrzewaniu powierzchni 130 m2, wynosi 4 tony miału x 600 zł za tonę - koszt ogrzewania wynosi ok. 2400 zł.

- zrębki drzewne w brykietach z wierzby szybko rosnącej o wartości energetycznej 14-16 KJ/kg i przy sprawności pieca rzędu 85% i zużyciu w okresie 5 miesięcy maksimum 5-6 ton zrębków x 350 zł/tona co oznacza, że koszt ogrzania powierzchni 130 m2 wyniesie 2100 zł. Właściwości brykietu to wysoka kaloryczność pozwalająca uzyskać optymalną temperaturę - niska ilość popiołu będącego skutkiem spalania. Popiół stanowi 1% początkowej masy brykietu - brykiet jest w 100% ekologiczny (prasowany w bardzo wysokim ciśnieniu nie potrzebuje dodawania substancji spajających).

- słoma szara pszenna w balotach 12 kg ma wartość opałową 15,2 MJ/kg i koszt ogrzania powierzchni 130m2 gdy sprawność pieca wynosi 85%, i przy zapotrzebowaniu na surowiec w okresie 5 miesięcy - 10 ton x 180 zł/tonę wynosi 1800 zł. Należy przy tym utrzymać wilgotność słomy na poziomie minimalnym ok. 15%.

- Obecnie coraz popularniejszy staje się biogaz. Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz.

Najpopularniejszą formą wykorzystania biogazu jest jego spalanie w celu ogrzewania, również dzięki zawartości w nim od 55 do 75% metanu, zarówno budynków inwentarskich jak i mieszkań, szczególnie na wsi, zwłaszcza w dużych gospodarstwach.

W zależności od zawartości metanu w biogazie, z 1 m3 płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1 m3 obornika – 30 m3 biogazu, o wartości energetycznej od 17 do 27 MJ/m3. Reszta substancji organicznej nie przetworzonej w biogaz w procesie fermentacji beztlenowej może być użyta jako nawóz naturalny do użyźniania gleby. Na razie koszt budowy biogazowni, wykorzystującej gnojowicę powstającą w dużych ilościach na fermach trzody chlewnej, ale także o odpady z rzeźni i zakładów mięsnych jest bardzo duży i wynosi ok. 9 mln złotych co sprawia, że nakład finansowy zwróciłby się dopiero po kilkudziesięciu latach.

Jak widać z powyższych wyliczeń, tradycyjne surowce grzewcze są znacznie droższe przy ogrzewaniu powierzchni użytkowej w porównaniu do innych tzw. ekologicznych bądź odnawialnych surowców takich jak słoma, ziarno czy zrębki drzewne.

(rpf) Tomasz Kodłubański

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA