REKLAMA

Które firmy świadczą usługi utylizacyjne ze wsparciem ARiMR?

Redakcja - Zwierzęta
19.01.2022
chat-icon 0

Zlecenie utylizacji padłych zwierząt można w 2022 roku zlecić jednej z dziesięciu firm akredytowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu można zyskać finansowanie części lub całości kosztów operacji.

REKLAMA

Zlecenie utylizacji padłych zwierząt można w 2022 roku zlecić jednej z dziesięciu firm akredytowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu można zyskać finansowanie części lub całości kosztów operacji.

W poszczególnych województwach utylizacją z dofinansowaniem ARiMR zajmować się będzie od pięciu do ośmiu firm, dlatego warto, by rolnicy przed zleceniem wykonanie takich usług, zapoznali się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz trzoda chlewna. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw, które podpisały z Agencją umowę:

- Eko - Stok Sp. z o.o.;


- Energoutil Sp. z o.o.;


- Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o.;


- PP-H Hetman Sp. o.o.;


- PPP Bacutil Sp. J.;


- Promarol - Plus Sp. z o.o.;


- Saria Polska Sp. z o.o.;


- Struga S.A.;


- ZP-H Rakowscy Sp. J.;


- ZR-P "Farmutil HS" S.A.

Należy mieć na uwadze, że wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu).

Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje jego kwoty.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

(rzw) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA