REKLAMA

Lepsza ochrona dla produktów regionalnych.

Redakcja - Prawo i Finanse
22.03.2016
chat-icon 0

22 marca br został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi a następnie przyjęty przez Radę Ministrów projekt o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

REKLAMA

22 marca br został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi a następnie przyjęty przez Radę Ministrów projekt o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania i lepszy obraz systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W praktyce ma się to przełożyć na znacznie skuteczniejszą ochronę regionalnych produktów spożywczych.

Ww nowela przyczyni się do:


– wzmocnienia systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności,


– wskazania zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski”,


– uszczelnienia system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności.


– określono czyny, za które na jednostki certyfikujące będą nakładane kary pieniężne.


– zobowiązano Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych do:

1. publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności.


2. publikowania na stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Zapewni to Konsumentom łatwiejszy dostęp do informacji o producentach.

Powyższe regulacje wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. 

(dpf) źródło: MRiRW

fot. MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA