REKLAMA

Łódzkie: Śmiertelne wypadki podczas pracy w rolnictwie


Do wypadków przy pracach rolnych, których efektem była niestety śmierć poszkodowanych, doszło 19 kwietnia 2022 roku na terenie województwa łódzkiego.

REKLAMA

Do wypadków przy pracach rolnych, których efektem była niestety śmierć poszkodowanych, doszło 19 kwietnia 2022 roku na terenie województwa łódzkiego.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w powiecie zgierskim, gdzie zginął 53-letni mężczyzna, drugi tragiczny wypadek, którego skutki to śmierć 63-latka, zdarzył się tego samego dnia w powiecie sieradzkim.

Wstępne istalenia policji wskazują, że 53-letni rolnik w jednym z gospodarstw w Bratoszewicach został przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas prac porządkowych związanych z wycinką drzew i wyrywaniem korzeni. W drugim przypadku 63-letni mężczyzna w miejscowości Wróblew, również został przygnieciony przez ciągnik – tym razem podczas obsługi traktora. W pierwszym przypadku były to ciężkie prace, które powinny być prowadzone przy asekuracji innej osoby, natomiast w dugim zdarzeniu być może wystarczyłoby zachować wystarczającą ostrożność. Jedno jest pewne – tych tragicznych zdarzeń prawdopodobnie można by uniknąć stosując zasady BHP i zdrowy rozsądek.

Wraz z policjanci apelują, aby podczas prac w gospodarstwie zachować ostrożność i rozwagę. Kategorycznie nie należy wykonywać prac polowych korzystając z maszyn i innych urządzeń rolniczych będąc pod wpływem alkoholu. Nie pozwólmy również osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania i używania maszyn rolniczych.

Zachowajmy szczególną ostrożność podczas korzystania z drogi, przede wszystkim podczas manewru mijania z innymi pojazdami. Zadbajmy również o stan techniczny pojazdów oraz sprzętu rolniczego. Do prac angażują się również członkowie rodzin, w tym dzieci i młodzież. Dlatego też zachowajmy szczególną ostrożność. Osoby młodsze i nieposiadające wiedzy dotyczącej prac rolniczych powinny wykonywać drobniejsze czynności, oczywiście pod okiem dorosłych. Zwróćmy też szczególną uwagę na młodsze dzieci, które często bawią się w pobliżu urządzeń i maszyn. Pamiętajmy aby były one odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione.  Zadbajmy również o odpowiedni ubiór, dostosowany do pogody oraz rodzaju wykonywanych prac.  Nie lekceważmy podstawowych zasad BHP.

Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad bezpieczeństwa.

Według danych podanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2021 roku rolnicy zgłosili do KRUS 12 088 wypadków, o 1 114 (10,02%) więcej niż w 2020 roku/ Odnotowano 45 wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 4 812 (50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 221 (12,7%), „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 130 (11,8%) oraz w wyniku „innych zdarzeń” – 955 (9,9%). /żródło KRUS/

Tak naprawdę ważne jest podejście rolników do kwestii zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, bowiem wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:
- dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
- użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
- wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
- przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
- prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
- używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
- nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
- zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
- stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie,
- zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
- stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

(rpf) kp / Źródło: Łódzka Policja


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA