REKLAMA

Lubelskie: 250 mln zł dotacji dla Lokalnych Grup Działania

Redakcja - Prawo i Finanse
23.05.2016
chat-icon 0

Dotacje na łączną kwotę 250 mln zł otrzymały 23 Lokalne Grupy Działania w woj. lubelskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich priorytetowym zadaniem będzie rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i tworzenie miejsc pracy.

PAP / Wojciech Pacewicz
REKLAMA

Dotacje na łączną kwotę 250 mln zł otrzymały 23 Lokalne Grupy Działania w woj. lubelskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich priorytetowym zadaniem będzie rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i tworzenie miejsc pracy.

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia przedstawicieli różnych lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich, liczących łącznie nie więcej niż 150 tys. mieszkańców.

23 Grupy, które otrzymały wsparcie, obejmują 98 proc. gmin województwa lubelskiego. Aby otrzymać dotację, musiały opracować lokalną strategię rozwoju, która była oceniana w konkursie.

„Ten dokument podstawowy, jakim jest lokalna strategia rozwoju, powstał w wyniku konsultacji. To, co planujemy, to nie jest nasz wymysł. Tę strategię konsultowaliśmy ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi - samorządami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi. W wyniku tej wspólnej pracy takie strategie powstały i one określają, w jaki sposób chcemy te pieniądze wydatkować” – powiedział starosta lubelski Paweł Pikula, który reprezentował Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”.

Grupa ta skupia 50 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy działających na terenie 15 gmin położonych wokół Lublina.

„Kraina wokół Lublina” otrzymała 18 mln zł dofinansowania. Jak powiedział Pikula, ponad 8 mln zł Grupa zamierza przeznaczyć na wsparcie lokalnych przedsiębiorców – na tworzenie nowych przedsiębiorstw lub modernizację istniejących. Przedsiębiorca działający na teranie Grupy będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie do 300 tys. zł. „Chcemy ponadto utworzyć dwa inkubatory produktu regionalnego” – zaznaczył.

Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na wsparcie różnych projektów i lokalnych inicjatyw zapisanych w strategii m.in. utworzenie centrów sportowo - rekreacyjnych, tworzenie lub modernizację świetlic działających na terenach wiejskich, tworzenie i oznakowanie szlaków turystycznych, odnowę lokalnych, małych zabytków, wparcie działalności i instytucji kultury.

Do konkursu woj. lubelskim przystąpiło 24 Lokalne Grupy Działania, tylko jedna nie uzyskała dofinansowania.

Poza wsparciem dla Lokalnych Grup Działania samorząd województwa lubelskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dysponuje kwotą 374,5 mln zł, na dofinansowanie różnych działań samorządów lokalnych.

Obecnie trwa ocena wniosków w konkursie dotyczącym dofinansowania budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Przeznaczono na to w sumie 129 mln zł, ale potrzeby są znacznie większe - wpłynęło 459 wniosków z całego województwa, na łączną kwotę 360 mln zł. „To bardzo dużo, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle. Są gminy, które złożyły po kilka wniosków” – powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego Artur Walasek. Zapowiedział, że umowy z samorządami na dofinansowanie budowy dróg będą podpisane w czerwcu.

Do połowy czerwca trwa nabór wniosków na działania związane ze scalaniem gruntów. Samorząd województwa zarezerwował na ten cel 119 mln zł. W lipcu ma być przeprowadzony nabór wniosków na budowę kanalizacji i wodociągów (na gospodarkę wodno-ściekową przeznaczono – 85 mln zł), w sierpniu - na budowę lub modernizację targowisk i obiektów służących promocji produktów regionalnych (18 mln zł).

W przyszłym roku będą natomiast przeprowadzane konkursy na ochronę zabytków na terenach wiejskich, na co w ramach PROW w woj. lubelskim przeznaczono w sumie 12 mln zł, a także na budowę lub modernizację obiektów pełniących funkcje kulturalne (7 mln zł) oraz na kształtowanie przestrzeni publicznej (4,5 mln zł). (PAP)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA