REKLAMA

Majątek Ursus S.A. o wartości 10 mln zajęty przez komornika – akcje w dół

Redakcja - Prawo i Finanse
23.03.2019
chat-icon 0

Jeszcze tydzień temu mogliśmy podziwiać odświeżoną gamę modelową ciągników marki Ursus na targach Agrotech w Kielcach odbywających się od 15 do 17 marca, tymczasem spółka ma poważne problemy, które pojawiły się już 11 marca. Jednak informacje o zajęciu komorniczym na kwotę 10 milionów złotych została przekazana przez władze spółki dopiero 20 marca w godzinach wieczornych.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Jeszcze tydzień temu mogliśmy podziwiać odświeżoną gamę modelową ciągników marki Ursus na targach Agrotech w Kielcach odbywających się od 15 do 17 marca, tymczasem spółka ma poważne problemy, które pojawiły się już 11 marca. Jednak informacje o zajęciu komorniczym na kwotę 10 milionów złotych została przekazana przez władze spółki dopiero 20 marca w godzinach wieczornych.

Prawdopodobnie w ten sposób zapewniono sobie spokój na czas największej halowej wystawy rolniczej w Polsce. Ciężko bowiem zachęcać rolników do zakupu nowych maszyn mając zajęte przez komornika części do ich produkcji.

Dopiero po 9 dniach od zajęcia komorniczego zarząd spółki URSUS S.A. zdecydował się podać do publicznej wiadomości tę tak ważną dla akcjonariuszy wiadomość, powołując się przy tym na rozporządzenie MAR, które pozwala opóźnić przekazanie ważnej informacji do opinii publicznej. „Powodem podjęcia przez Emitenta decyzji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu powyższej korespondencji jest fakt, iż na dzień niniejszego raportu, tj. 11 marca 2019 r. komornik nie podjął innych czynności egzekucyjnych ponad doręczenie opisanych pism” – tłumaczy się spółka w środowym komunikacie ESPI – podaje bankier.pl

Spółka będąc w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest pod ochroną sądu przed egzekucjami komorniczymi, nawet w przypadku wierzycieli, którzy postępowaniem układowym nie są objęci co do zasady, tak jak bank PKO Bank Polski. W obecnej sytuacji spółce przysługuje ochrona sądowa udzielona przez sąd na jej wniosek, który to został złożony. Komornik dokonał czynności wszczynających egzekucje, ale nie rozpoczął czynności likwidacyjnych. Spółka kupuje surowce i nadal produkuje. Nie ma w tej chwili ryzyka, iż proces produkcji zostanie zatrzymany. Spółka kontynuuje swój plan restrukturyzacyjny – komentuje biuro prasowe URSUS S.A.

- W tej sytuacji wyjątkowo niekorzystnie wygląda fakt, że tuż przed ujawnieniem informacji o zajęciu komorniczym spółka zależna INVEST-MOT Sp. z o.o. – czyli podmiotu dominującego wobec POL-MOT Holding – w dniach 18-19 marca 2019 r. sprzedała łącznie 722.235 akcji Ursusa, stanowiących 1,12% wszystkich akcji spółki. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdy główny akcjonariusz sprzedaje akcje, zanim rynek pozna ważną informację cenotwórczą – komentuje Bankier.pl

Akcje spółki po komunikacie poszybowały w dół, na zamknięciu piątkowej sesji był to spadek o 9.66%.

Według informacji podanych 20 marca 2019 roku przez zarząd URSUS S.A. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józef Ogorzałek, działający na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., dokonał zajęcia ruchomości Emitenta obciążonych zastawami rejestrowymi nr:

a) 2470493 – zbiór rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia – miejsce położenia zbioru Lublin, ul. Frezerów 7,


b) 2487980 – zbiór rzeczy ruchomych środki obrotowe – zapasy magazynowe – miejsce położenia zbioru Lublin, ul. Frezerów 7.

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rozpoczęła egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych, pomimo otwarcia w dniu 7 listopada 2018r. przyspieszonego postępowania układowego wobec URSUS S.A. oraz pomimo prowadzonych przez Emitenta z bankiem rozmów i negocjacji odnośnie spłaty zobowiązań – czytamy w komunikacie spółki.

W prowadzonym postępowaniu komornik zmierza do wyegzekwowania należności głównej w kwocie 10 031 697,77 zł, odsetek wynoszących 618 094,29 zł (do dnia 5 marca 2019 r.) oraz kosztów postępowania. 

Czynności komornika wykonywane na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. utrudniają działalność URSUS S.A. w restrukturyzacji, m.in. dlatego, iż zostały skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa – tj. surowców, materiałów i półproduktów, z których Spółka na bieżąco korzysta na potrzeby prowadzonej produkcji – tłumaczy swoją sytuację URSUS S.A.

Komentarz PKO BP


PKO Bank Polski, który jest instytucją zaufania publicznego, zawsze stoi na straży środków powierzonych mu przez deponentów oraz chroni interesy swoich akcjonariuszy. W sytuacji braku obsługi zadłużenia przez klientów, regulacje obowiązujące w sektorze zmuszają bank do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia interesów banku.

W szczególności, bank nie może akceptować sytuacji, w której przez wiele miesięcy zadłużenie jest nieobsługiwane, zapisy umowne są nierespektowane oraz podejmowane są działania ukierunkowane na uwolnienie ustanowionych zabezpieczeń – wbrew zapisom umownym oraz bez wiedzy i akceptacji ze strony banku.

Na każdym etapie bank rozmawia z dłużnikami i jest otwarty na propozycje, które muszą być akceptowalne dla wszystkich stron. Jeśli natomiast podejmowane przez wiele miesięcy przez bank działania restrukturyzacyjne okazują się bezskuteczne, klient nie reguluje swoich zobowiązań oraz nie realizuje wypracowanych rozwiązań, to bank nie ma innego wyjścia, jak złożenie wniosku egzekucyjnego i doprowadzenie do zajęcia komorniczego ruchomości oraz nieruchomości należących do dłużnika.

Działania takie zawsze prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem, np. w oparciu o nadaną przez sąd klauzulę wykonalności na notarialnym oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji – komentuje PKO Bank Polski.

Emitent podjął stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, o efektach których poinformuje odrębnym raportem bieżącym – informuje spółka.

(rpf) pp

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA