REKLAMA

Ministrowie rolnictwa przeciwni zmniejszeniu budżetu na rolnictwo po 2020 roku

Redakcja - Prawo i Finanse
14.06.2018
chat-icon 0

Ministrowie rolnictwa Państw Europy Środkowo – Wschodniej, z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgry, Polska, Czechy, Słowacja oraz Państwa Bałtyckie ( Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec cięć na rolnictwo (WPR) po 2020 r.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Ministrowie rolnictwa Państw Europy Środkowo – Wschodniej, z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgry, Polska, Czechy, Słowacja oraz Państwa Bałtyckie ( Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec cięć na rolnictwo (WPR) po 2020 r.

Propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca redukcji budżetu na WPT została jednoznacznie odrzucona przez ministrów rolnictwa. 

Dla Polski najważniejszym aspektem jest obecnie wyrównanie dopłat bezpośrednich, a zaproponowana przez Komisję Europejską konwergencja zewnętrzna jest dla trudna do zaakceptowania.

Jednocześnie, istotne zmniejszenie dla wszystkich państw członkowskich koperty na II filar WPR (o 25%) skutkować może brakiem możliwości realizacji ważnych celów WPR w zakresie obszarów wiejskich, w tym nowych wyzwań stawianych przed rolnictwem.

Podczas spotkania zostały również omówione kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, inicjatywy BIOEAST, a także sytuacji na wybranych rynkach (m.in. mleko, wieprzowina, cukier), również w kontekście ASF.

W przypadku kwestii, dotyczących głównie rynku wieprzowiny i mleka wszystkie kraje zgodziły się, że obecnie funkcjonujące mechanizmy rynkowe nie są wystarczające. By zapobiec kryzysom na rynkach należy wspólnie zastanowić się nad bardziej skutecznymi rozwiązaniami.

W przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń, zwrócono uwagę, że należy wzmocnić międzynarodową współpracę i zaangażowanie służb celnych i innych organów kontrolno – policyjnych wszystkich krajów w walce z nielegalnym przewozem żywności przez granice.

Wspomniano także o konieczności rekompensaty rolnikom poniesionych strat, związanych z ASF oraz dziań zapobiegawczych w gospodarstwach.

W związku z Inicjatywą BIOEAST, dotyczącą dalszego rozwoju współpracy w odniesieniu do programowania kolejnego unijnego programu na badania i innowacje pn. Horyzont Europa, podpisana została Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz państw bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) w sprawie wizji Inicjatywy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce "BIOEAST".

Posiedzenia poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej odbywały się na Węgrzech w dniach 12 - 13 czerwca.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA