REKLAMA

Mlekpol z zarzutami od UOKiK za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny postawił zarzuty Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, bowiem przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców. Jest to działanie za które grozi za to kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny postawił zarzuty Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, bowiem przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców. Jest to działanie za które grozi za to kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Producent między innymi takich marek jak Łaciate, Milko, Mazurski Smak czy Rolmlecz jest jednym z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Produkty Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol powstają w 13 zakładach przetwórczych, a firma skupuje mleko od producentów rolnych, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni.

To nie jedyne postępowanie prezes UOKiK wobec spółdzielni mleczarskiej, bowiem prowadzi on również postępowania wyjaśniające dotyczące Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Łowiczu oraz w Kole - sprawdza poprawność umów i stosowanych praktyk.

- Współpraca odbywa się na podstawie umów kontraktacyjnych. Strony działają w oparciu o przygotowany wzór umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść. Z dotychczasowych ustaleń Urzędu wynika, że warunki tej umowy mogą zawierać postanowienia niekorzystne dla dostawców – informuje UOKiK.

Przedstawione przez UOKiK zarzuty dla Mlekpolu dotyczą między innymi następujących praktyk:
- Możliwość jednostronnej zmiany cennika skupu mleka, również z mocą wsteczną. Zmiana cennika nie wymaga zgody spółdzielców, a niekiedy nawet ich powiadamiania.
- Utrudniony dostęp dostawcy do pełnej informacji o warunkach realizacji umowy. Kontrakt wymaga od rolników spełnienia wymogów dotyczących jakości mleka  zawartych w aktach wewnętrznych spółdzielni. Warunki te nie są dołączane do umowy, zatem dostawca nie posiada pełnej wiedzy, jakie dodatkowe parametry, poza ustawowymi, musi spełniać wyprodukowane mleko, ani jakie są szczegółowe zasady świadczenia dostaw.
- Niejasne zasady stosowania kar, ich arbitralne wymierzanie. Dostawca, nawet za drobne naruszenie umowy jest zagrożony karą pieniężną, rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub innymi sankcjami, które spółdzielnia może stosować łącznie.
- Obniżanie ceny na pełnowartościowe mleko w okresie wypowiedzenia umowy.
- Brak możliwości weryfikacji jakości mleka w niezależnym od Mlekpolu laboratorium. Wynik oceny jakościowej sprzedawanego mleka ma zasadnicze znaczenie dla dostawcy, gdyż decyduje o cenie. W przypadku obniżenia ceny mleka lub nieprzyjęcia go na skutek negatywnej oceny jego jakości przez Mlekpol, dostawca nie ma możliwości zweryfikowania badań w laboratorium niezależnym od spółdzielni.
- Brak możliwości zwolnienia producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych (np. wypadku, awarii, trudnych warunków atmosferycznych). Mlekpolowi natomiast przysługuje uprawnienie do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej.

UOKiK wskazuje też, że wymienione praktyki są również niezgodne z rekomendacjami zawartymi w raporcie UOKiK z 2018 roku zawierającym konkretne wskazania dotyczące umów przetwórców mleka z dostawcami. Obowiązująca od grudnia 2021 r. nowa ustawa o przewadze kontraktowej pozwala Prezesowi UOKiK na kontrolę relacji wewnątrzspółdzielczych, dlatego też Urząd sprawdza, czy spółdzielcy mają zagwarantowane uczciwe zasady dostaw mleka.

- Od publikacji raportu UOKiK w 2018 roku wiadomo, jak powinny wyglądać prawidłowe umowy przetwórców mleka z dostawcami. Niestety, przeprowadzona analiza praktyk stosowanych przez Mlekpol wskazuje, że spółdzielnia mogła w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową. Umowa opracowana przez Mlekpol zawierała  liczne postanowienia niekorzystne dla kontrahentów, mogło to zaburzać stabilność warunków działania hodowców oraz naruszać ich interesy ekonomiczne - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK zachęca też przedsiębiorców i rolników działająch w branży rolno-spożywczej widzących, że duży kontrahent wykorzystuje wobec nich swoją przewagę, narzucając niekorzystne dla ciebie warunki współpracy, do zawiadomienia UOKiK o takim procederze. Uruchomiony został specjalny formularz, który ułatwi zgłoszenie nieprawidłowości: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/

(rpf) pp / Źródło: UOKiK


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA