REKLAMA

Młody rolnik 2022 – rusza nabór wniosków

Jeśli masz mniej niż 40 lat, posiadasz zawodowe kwalifikacje rolnicze lub planujesz je nabyć, a do tego posiadasz od co najmniej dwóch lat nie mniej niż hektar ziemi – możesz wystąpić do ARiMR z wnioskiem o premię w wysokości 150 tysięcy złotych.

fot. Adobe Stock
Redakcja - Prawo i Finanse 31.03.2022 chat-icon0

REKLAMA

Jeśli masz mniej niż 40 lat, posiadasz zawodowe kwalifikacje rolnicze lub planujesz je nabyć, a do tego posiadasz od co najmniej dwóch lat nie mniej niż hektar ziemi – możesz wystąpić do ARiMR z wnioskiem o premię w wysokości 150 tysięcy złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 29 maja 2022 roku. Tu już ósma edycja wsparcia dla młodych rolników, które jest wypłacane w postaci bezzwrotnej premii przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to bezzwrotna premia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Definicja młodego rolnika

Premia dla młodych rolników przeznaczona jest dla osób, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Jaka jest wysokość premii?

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem są przyjmowane przez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa w dniach od 31 marca do 29 maja 2022 r. Wnioski można składać osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. - Tegoroczny nabór jest już ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ok. 3,27 mld zł – informuje w komuikacie prasowym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (rpf) pp / Źródło: ARiMR

REKLAMA

Polecane

Jak zadbać o metalowe zbiorniki? Poznaj pasywację, konserwację, wytrawianie.

Prawo i finanse

Jakie traktory najczęściej kupują rolnicy? TOP 10 najchętniej wybieranych maszyn nowych i używanych

Technika
REKLAMA

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA