REKLAMA

Młody Rolnik 2023: 290 tysięcy zamiast 200 tys. złotych? Tak, to możliwe!

Redakcja
31.08.2023
chat-icon 28

Model dla Młodych Rolników, który pokazuje jak otrzymać 290 tysięcy złotych zamiast 200 tys. zł jako pierwsza firma doradcza w Polsce zaprezentowała Polska Agencja Doradztwa Rolniczego - www.padr.pl

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Jak zyskać 90 tysięcy więcej?

W 2023 roku ruszy po raz pierwszy nabór na program „Premie dla młodych rolników”, który jest realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jego głównym celem jest wspieranie i ułatwianie rozpoczęcia działalności rolniczej dla osób młodszych, w wieku do 40 roku życia. To świetna szansa dla młodych pasjonatów rolnictwa, którzy chcieliby podjąć się tego wyzwania.

Warto zaznaczyć, że atrakcyjność tego programu związana jest z wysokością premii, którą można otrzymać. Wysokość tej premii wynosi aż 200 tysięcy złotych, które wypłacane są w dwóch transzach, co stanowi znaczną pomoc finansową dla początkujących rolników.

W tym artykule wpisie opiszemy pokrótce nabór oraz o możliwości pozyskania 290.000 zł zamiast 200.000 dla Młodych Rolników.

Premia dla Młodego Rolnika – jakie są wymagania?

Premia dla Młodego Rolnika w 2023 roku będzie dostępna dla osób fizycznych w wieku od 18 do 40 lat (nie można ukończyć 41 lat w dniu składania wniosku), które spełniają określone kryteria.

Program  skierowany jest zarówno do tych, którzy dopiero planują rozpocząć działalność rolniczą, jak i tych, którzy już rozpoczęli swoją przygodę z rolnictwem, ale nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Ponadto najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy należy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa jako kierujący o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha lub którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 15 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Aby zakwalifikować się do otrzymania premii, konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji. Uczestnicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje rolnicze lub zobowiązać się do ich zdobycia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Ma to  zapewnić, że beneficjenci premii będą odpowiednio wykwalifikowani do prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc można otrzymać tylko raz na gospodarstwo

W programie „Premia dla Młodego Rolnika 2023” przewidziano, że w przypadku małżonków, premię można przyznać tylko jednemu z nich. Udział w programie wymaga wyraźnej pisemnej zgody drugiego małżonka, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Premia dla Młodego Rolnika 2023 - zakres wsparcia

W ramach programu „Premia dla Młodego Rolnika 2023” uwzględnia się inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

Do środków trwałych zaliczać się będą:
1. Zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży
2. Nieruchomości rolnicze
3. Zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich
4. Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
5.  Inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy:
1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe, strony www, sklep internetowy)

Wnioski będą podlegać ocenie punktowej

Przyznawanie pomocy w ramach programu „Młody Rolnik 2023” będzie na punktacji zgodnie z kryteriami określonymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 7 punktów, a kryteria będą rozpatrywane w następujący sposób:

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie
- Do 3 punktów za powierzchnię użytków rolnych powyżej średniej dla kraju i województwa.

Kwalifikacje zawodowe
- Możliwe jest zdobycie maksymalnie 4 punktów w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Różnica wieku między przekazującym a przejmującym gospodarstwo
- W zależności od różnicy wieku, można uzyskać 3 punkty za różnice między 15-25 lat  lub 5 punktów za różnice powyżej 25 lat

Przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność
- Otrzymanie 4 punktów za przejęcie gospodarstwa w całości i na własność przy czym Osoba przekazująca może zachować użytki rolne o powierzchni do 0,5 ha

Uczestnictwo w systemach jakości
- Możliwe jest zdobycie maksymalnie 5 punktów za udział w systemach jakości.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w biznesplanie
- Możliwość uzyskania maksymalnie 3 punktów  Punkty są przyznawane za wielkość ekonomiczną powyżej 19 500.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej
- Do 2 punktów tylko w przypadku gdy 50 % wielkości ekonomicznej gospodarstwa pochodzi z produkcji zwierzęcej

Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy
- Przyznawany jest 1 punkt, jeśli wnioskodawca jest domownikiem ubezpieczenia społecznego rolników, uczniem lub studentem w systemie dziennym lub zarejestrowanym jako bezrobotny w dniu złożenia wniosku.

Jak zatem dostać około 290 tysięcy złotych zamiast 200 tys. zł?

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy napisanie wniosków oraz pozyskanie środków warto powierzyć profesjonalistom, takim jak Polska Agencja Doradztwa Rolniczego - www.padr.pl

Należy połączyć premię dla młodego rolnika z linią kredytową MRCSK, w której ARiMR przy kredycie na około 170 tysięcy złotych spłaci za kredytobiorcę 20 tysięcy euro.

Jest to świetne rozwiązanie dla młodych rolników, którzy przygotowują się do zakupu użytków rolnych i potrzebują drobnego wsparcia w postaci preferencyjnych kredytów.

Sam proces jest bardzo złożony w związku z tym rekomendujemy aby każdy rolnik, którego interesuje ten wariant wspierał się profesjonalnymi firmami doradczymi, które oferują takie usługi. Współpraca z Polską Agencją Doradztwa Rolniczego - padr.pl to zdecydowanie dobry i bezpieczny wybór.

Jest to przełomowe rozwiązanie dla Młodych Rolników, które z pewnością poprawi sytuację wielu z nich. Zapewne tak jak w minionych latach program spotka się dużym zainteresowaniem, bowiem znacznie zwiększyła się kwota dofinansowania. 

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego zapewnia, że ma jeszcze w zanadrzu sporo “asów w rękawie”, które dają dodatkowe możliwości finansowania dla rolników. Dzielą się nimi jednak wyłącznie ze swoimi Klientami.

Wnioski o wsparcie w ramach "Premii dla Młodych Rolników" są przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 roku.

Młody rolnik 2023 – podsumowanie

  • Interwencja wspiera rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej przez młodych rolników, zapewniając im dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  • Wsparcie dotyczy rozpoczęcia i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także ich przygotowania do sprzedaży.
  • Aby móc ubiegać się o wsparcie należy być pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynającym prowadzenie działalności rolniczej.
  • Najważniejszym wymogiem jest przejęcie gospodarstwa o minimalnej powierzchni lub wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 15 000 EUR, w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania pomocy, ale nie później niż do złożenia wniosku o płatność oraz osiągnięcie w roku docelowym co najmniej 60-procentowy udział przychodów z działalności rolniczej we wszystkich swoich przychodach.

Młody rolnik – ile wynosiła kwota wsparcia w minionych latach?

Obecna kwota wsparcia w premii dla młodego rolnika wynosi 200 tysięcy złotych. W naborze organizowanym w 2022 roku było to 150 tysięcy złotych – wzrost w stosunku do zeszłorocznego naboru wynosi zatem jedną trzecią. Kwota wsparcia w wysokości 150 tysięcy złotych w programie „Młody rolnik” obowiązywała również w latach od 2019 do 2021.

W latach od 2014 do 2018 było to 100 tysięcy złotych, a od 2010 do 2013 roku premia dla młodego rolnika wynosiła 75 tysięcy złotych. W latach 2004 do 2009 kwota premii dla młodego rolnika była wypłacana w kwocie 50 tys. złotych.

Na temat premii dla młodego rolnika 2023 wielu rolników wypowiada się pozytywnie, ale są i tacy, którzy podkreślają, że 50 tysięcy złotych przekazywane w formie bezzwrotnej premii niemal 20 lat temu miało większą wartość niż oferowane obecnie 200 tysięcy. Kwota ta rosła sukcesywnie na przestrzeni lat. Jako przykład podczas dyskusji na Forum Okiem Rolnika jeden z członków grupy napisał, że otrzymał 75 tysięcy złotych w 2010 roku. Przy okazji nadmienił, że 13 lat temu ciągnik o mocy 95 KM z TUR-em kosztował 158 tys. zł.

Aktualizacja z 19 września 2023 roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu czasu na ubieganie się o przyznanie Premii dla młodych rolników. Po tej zmianie zainteresowani tym wsparciem mogą składać wnioski o pomoc w postaci premii dla młodego rolnika do 16 października 2023 roku. Wcześniej terminem zakończenia naboru wniosków był 29 września bieżącego roku. Tak więc rolnicy mają więcej czasu na wnioskowanie o to wsparcie, które pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS dla WPR 2023-2027).

(rpf) materiał partnera

chat-icon 28

REKLAMA

Polecane

Komentarze (28)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


marzena 15.09.2023

chciałabym coś na 10 ha robić co da godziwy zysk - czy to możliwe???

1 0
Czechu 15.09.2023

czy to ze dostane te 290 tys. jest realne czy to tylko marketning ??

0 1
rolnikz doliny 15.09.2023

czy mozna wziąc jeszcze ta dotacje i czy na ciagnik tez jest mozliwe

1 0
sąsiad rolnika 10.09.2023

sąsiad wziął 100 tysi i nic nie robił nie spelnil warunków i musiał oddać

1 0
maniek 10.09.2023

ktoś brał takie połączenie żeby było 290 tysięcy????

1 0
artur 10.09.2023

ciekawe czy w 2023 roku bedzie przynajmniej tylu chętnych co w poprzednich latach

1 0
benio 10.09.2023

co można kupić dziś za 200 k???? jaki ciągnik dobry? piszcie propozycje

1 0
roman 10.09.2023

znam takich co nie dotrzymali warunków i musieli oddać całą kasę z premii dla młodego rolnika

1 0
maks 10.09.2023

w sumie to ciągniki podrożały i kwota większa ale generalnie wychodzi na jedno i to samo. tylko jak to rozumiec, czy tak , że kwota powinna byc cztery razy większa>>>>?????

1 0
antek 09.09.2023

przez 19 lat z 50 tysi do 200 obecnie , warto by wyliczyc czy z tych 50 na lokacie w tym czasie nie zrobi sie tyle samo po 19 latach ....

1 0
maciek 03.09.2023

tak naprawdę wielu chciałoby wziąć te kasę ale jakoś tak zakombinować zeby warunków nie musiec spełnić - taka jest prawda , albo zakombinowac ze nadal robi to co robi i natej samej ziemi i gospodarstwie ale zeby te 200 tysi wpadło. badzmy szczerzy i mówmy jak jest w rzeczywistości

2 0
Odpowiedzi (3)
gieniu

@maciek tez tak uwazam

1 0
alan

@maciek potwierdzam takie myslenie to nadal normalka

1 0
bartłomiej

@alan jak normalka człowieku ?? przecie to trzeba te warunki spełnić bo kase bedziesz musiał oddac!!

1 0
bzdury 30.08.2023

Nie można łączyć działania ułatwianie startu młodym rolnikom z kredytem preferencyjny. Profesjonaliści zapomnieli o zasadzie podwójnego dofinansowania. Druga sprawa to skąd ta ziemia na kredyt? Nie dajcie się nabić w butelkę.

1 2
Odpowiedzi (4)
padr.pl

@bzdury Można łączyć - proszę zadzwonić do banku/ARiMR jeżeli ma Pan jakieś wątpliwości. Nie można łączyć i przeznaczyć pieniędzy na to samo - to jest podwójne finansowanie. Wystarczy kupić za 200.000 zł z Młodego Rolnika sprzęty rolne a za MRCSK ziemię (zresztą taki jest cel tego kredytu) i mamy temat załatwiony.

1 0
nie prawda

@padr.pl - nie można łączyć ułatwianie młodego rolnika z kredytem preferencyjnym. Kredyt idzie osobno i dotyczy ziemi którą nie jest deklarowana w ramach młodego. Rozumiem że oferta polega na tym że jest młody rolnik ( 20000) a jak znajdzie jeszcze ziemie to może wziąć kredyt ale nie może być to ziemia wpisana w bp w ramach młodego. To ja dam lepszą promocję - dofinasowania 700.000 ( młody + modernizacja( jakby była jeszcze)

0 1
padr.pl

@nie prawda nie można tego porównywać dlatego, że MRCSK to pula dla młodych rolników i można ją brać równolegle razem z Młodym Rolnikiem. Nabór jest ciągły w związku z tym można połączyć oba programy w tworzeniu planu rozwoju gospodarstwa rolnego.

1 0
Becia

@bzdury Może się ujawnisz, skoro taka profesjonalna wiedza od ciebie idzie to moze inni równiez skorzystają

1 0
piotrek 30.08.2023

poza większą kwotą zmieniły się też zasady

2 0
roolnik 29.08.2023

a może trza nie dawać dotacji a wszystko sie unormuje bo zawsze jak dotacje sa na coś to coraz drozej jest tak jak na przykład ostatnio przy silosach

4 0
miniu 28.08.2023

zamiast narzekac lepiej za robote sie zabrac a nie myslec o tym i narzekac ze ktos kto daje kase robi to na określonych warunkach

2 0
andrzej 28.08.2023

moze to i dobre jak ktos chce zaczac przygode z rolnictwem ale pytamie czy sie da z tego utrzymac

3 0
benek 28.08.2023

ale czy takie gospodarstwo da sie uciagnac

5 0
Odpowiedzi (1)
maciek

@benek to zalezy w co pojdzie , stawialbym na jakas malą produkcje typu ziola etc.

3 0
eda 27.08.2023

ale to jest dla tych co chcą przejąc gospodarstwo czy dla chcących zacząć z rolnictwem działać

2 0
Odpowiedzi (1)
marcin

@eda właśnie o to chodzi ze i dla jednych i dla drugich

2 0
Romek 27.08.2023

Interesujący temat Sam sie zastanawiam

2 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA