REKLAMA

Modernizacja: Jak zyskać nawet 600. tysięcy złotych

Redakcja
20.06.2023
chat-icon 2

W obecnie trwającym naborze złożono do tej pory 133 wnioski o wsparcie na łączną kwotę wynoszącą ponad 21 milionów złotych.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

„Modernizacja gospodarstw rolnych” to program, którym powinni się zainteresować rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu.

133 wnioski o wsparcie w wysokości ponad 21 mln zł złożono dotychczas w trwającym naborze, a wioski o przyznanie pomocy do 5 lipca 2023 roku są przyjmowane przez biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przeznaczona dla rolników – osób fizycznych (w tym „wspólnie wnioskujących”), wspólników spółek cywilnych, osób prawnych, spółek osobowych prawa handlowego i oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego.

Niezbędnym warunkiem jest posiadanie przez wnioskującego nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha. Jego wielkość ekonomiczna powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro, a wnioskujący zobligowany jest do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc ma charakter refundacji. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wzrasta do 60 proc., w przypadku gdy o fundusze ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy. Warto zaznaczyć, że minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać nawet 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

Co istotne, o to wsparcie mogą się ubiegać się również beneficjenci „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C, pod warunkiem że nie wyczerpali swojej puli. Np. jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pozostałe środki.

Dostarczone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą jej profilu. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Trwający nabór jest już czternastym realizowanym w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie ARiMR zawarła umowy na realizację inwestycji na ponad 9 mld zł, a do beneficjentów, którzy je wykonali i rozliczyli trafiło 7,4 mld zł.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Z bieżących statystyk wynika, że gospodarze ubiegają się w tym naborze o ponad 21 mln zł.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 2

REKLAMA

Polecane

Komentarze (2)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


fdawid 01.10.2023

poważne pieniadze ale co nam po tym jak nic nie wiadomo co bedzie za rok, dwa czy nawet za kilka tygodni . zboze w nawet nie połowie ceny zeszłorocznej a koszty ogromne

0 0
bartek 20.06.2023

niby super ale trzeba miec tez swoje srodki - nic za darmo

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA