REKLAMA

MRiRW: Priorytetowe kierunki działalności ODR i zaliczki płatności bezpośrednich.

Redakcja - Prawo i Finanse
12.10.2016
chat-icon 0

Publikujemy komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dzisiejszym posiedzeniu Kierownictwa resortu rolnictwa dotyczącego ODR-ów i płatności bepośrednich.

Agro Brand
REKLAMA

Publikujemy komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dzisiejszym posiedzeniu Kierownictwa resortu rolnictwa dotyczącego ODR-ów i płatności bepośrednich.

Omówiono m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego oraz stan przygotowań do wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich, które rozpoczną się 17 października br.

Od 20 sierpnia br., 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie wszystkie Ośrodki rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa  wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.

Proponuje się, aby w programach działalności za najważniejsze zadania uznać:

  1. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji

  2. Doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020, w tym zmian wprowadzonych ze skutkiem od 2017 r.

  3. Wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  4. Promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym

  5. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi

  6. Działania na rzecz bezpieczeństwa żywności

  7. Upowszechnianie  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Kierownictwo resortu zapoznało się ze stanem przygotowań do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Do 10 października kontrole administracyjne zostały zakończone dla ponad 96 % wniosków. W pierwszej kolejności zostały naliczone zaliczki dla rolników zamieszkałych na obszarach objętych ograniczeniami na skutek wystąpienia i zagrożenia wystąpienia ASF.

Proponowane stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok zostały podane w komunikacie z 3 października br.

(rpf) rp


źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA