REKLAMA

Nawozy naturalne nawet do 30 listopada

Redakcja - Uprawa
13.10.2022
chat-icon 0

Nawozy naturalne można pod pewnymi warunkami stosować nawet do 30 listopada.

Terminem do którego można stosować nawozy naturalne na gruntach ornych jest oficjalnie 31 października. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość ich stosowania nawet do 30 listopada.

fot. Adobe Stock
REKLAMA
Nawozy naturalne można pod pewnymi warunkami stosować nawet do 30 listopada.[/caption]

Terminem do którego można stosować nawozy naturalne na gruntach ornych jest oficjalnie 31 października. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość ich stosowania nawet do 30 listopada.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa kiedy można zastosować takie odstępstwo, informując, że stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych jest możliwe do 30 listopada w przypadku, kiedy wystąpi jeden z dwóch czynników:


- niekorzystne warunki pogodowe, przykładowo nadmierne uwilgotnienie gleby, czy też wystąpienie suszy; w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków; rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października;

- zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – wówczas termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

Zasady jakie należy przyjąć w przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:


- dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg azotu na hektar,


- należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Istotne przy podejmowaniu decyzji o nawożeniu nawozami naturalnymi po ustawowym terminie są również niekorzystne warunki pogodowe, występujące najczęściej lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada.

Podstawą prawną jest rozdział 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2020 r. poz. 243) – tzw. programu azotanowego.

(rup) pp / źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA