REKLAMA

Nie będzie kary od ARiMR dla Darłowa


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odstąpiła od nałożenia korekty finansowej w wysokości 4,75 mln zł na Miasto i Gminę Darłowo, z tytułu niezgodnego z celem wykorzystywania obiektów infrastruktury portowej, wybudowanych lub wyremontowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Agro Brand
REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odstąpiła od nałożenia korekty finansowej w wysokości 4,75 mln zł na Miasto i Gminę Darłowo, z tytułu niezgodnego z celem wykorzystywania obiektów infrastruktury portowej, wybudowanych lub wyremontowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

W kwietniu 2016 r. Dyrektor Zachodniopomorskiego OR ARiMR wydał dwie decyzje nakładające na Miasto i Gminę Darłowo korekty finansowe.

Wezwanie do zwrotu środków przekazanych wcześniej przez Agencję było skutkiem kontroli przeprowadzonej w lutym br. W toku kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości, z których najważniejsze dotyczyły hal wybudowanych i wyposażonych dla potrzeb rybaków z Portu Rybackiego w Darłowie, lecz niewykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem, na które udzielono finansowania.

Ponowna kontrola w darłowskim porcie przeprowadzona w czerwcu przez Zachodniopomorski OR ARiMR wykazała pozytywną zmianę stanu faktycznego w stosunku do wcześniejszych ustaleń. Ponadto 1 lipca 2016 r. Darłowska Izba Producentów Ryb oraz Darłowska Lokalna Grupa Rybacka skierowały do ARiMR pismo potwierdzające, że korzystają z infrastruktury portowej wybudowanej ze środków Agencji.

We wrześniu władze Darłowa udokumentowały zawarcie uzgodnienia z Darłowską Grupą Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich. W tej sytuacji Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR ocenił, że nieprawidłowości w zakresie sposobu wykorzystywania hal stwierdzone w lutym miały charakter incydentalny i przejściowy.

20 października br. Zachodniopomorski OR ARiMR zakończył procedurę ponownego rozpatrzenia spraw dotyczących inwestycji rybackich w darłowskim porcie. Jednocześnie przez okres tzw. związania z celem (tj. do 2021 r.) operacje sfinansowane ze środków PO RYBY 2007 -2013 będą objęte przez Agencję monitoringiem.

(rpf) / źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA