REKLAMA

Nieruchomości rolne Skarbu Państwa – Rada Ministrów przyjęła projekt zmian

Rada Ministrów na posiedzeniu z 28 czerwca 2023 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Redakcja 29.06.2023 chat-icon0

REKLAMA

Celem projektu jest usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Wśród przyjętych rozwiązań najważniejsze z nich to:

- Ograniczenie gwałtownych wahań z tytułu wysokości czynszów. Należność określona w umowie czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ma być ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie jak do tej pory na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.

- Możliwość przekazywania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Przypominamy, że dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

- Zapewnienie możliwości kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, posiadające zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Będzie dostępna możliwość nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej będącej własnością dłużnika i spłaty przez KOWR w całości lub części jego zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem, co bardzo istotne, bez obowiązku przeprowadzania przetargu. Pojawiła się również możliwość wydłużenia przez KOWR określonego w umowie terminu całkowitej spłaty należności o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty. Nie może to jednak być więcej niż 25 lat

(rpf) Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA