REKLAMA

Nowe zasady BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Celem projektu opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu jestpoprawienie bezpieczeństwa i higieny pacy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, z uwzględnieniem nowych technologii oraz zwierząt zaliczonych do gospodarskich.

Agro Brand
Redakcja - Zwierzęta 01.12.2016 chat-icon0

REKLAMA

Celem projektu opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu jest poprawienie bezpieczeństwa i higieny pacy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, z uwzględnieniem nowych technologii oraz zwierząt zaliczonych do gospodarskich.

Teraz miano zwierząt gospodarskich zyskały również zwierzęta futerkowe, jeleniowate oraz strusie. W projekcie zawarto również przepisy uwzględniające nowe technologie produkcji, w szczególności w gospodarstwach ekologicznych, prowadzących hodowlę wolno wybiegową lub chów bydła mięsnego w dużych stadach na terenach otwartych oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących zwierzęta wewnątrz zagród, przy bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.

W projekcie uwzględniono wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich w zakresie zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi, zabezpieczeniem otworów stropowych na poddaszach oraz zabezpieczeń dotyczących przykrycia kanałów odprowadzających gnojówkę i gnojowice.

Szczegółowo zostały określone również zasady obsługi zwierząt uznanych za niebezpieczne jak, a także zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym oraz zakres instruktażu pracowników przy obsłudze zwierząt.

(rzw) pm / źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA