REKLAMA

Od środy w Senacie m.in. ustawa o ziemi i zmiany w Karcie Nauczyciela

Redakcja - Prawo i Finanse
12.04.2016
chat-icon 0

Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz nowelizacją Karty Nauczyciela, likwidującą od września tzw. godziny karciane - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu.

agrobrand.pl
REKLAMA

Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz nowelizacją Karty Nauczyciela, likwidującą od września tzw. godziny karciane - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu.

Senat miał zająć się ustawą o ziemi w ubiegłym tygodniu, jednak punkt ten przesunięto. PiS podkreśla, że zrezygnowano z przyspieszonego trybu procedowania ustawy; według opozycji wpłynęła na to negatywna reakcja wsi na zawarte w ustawie propozycje.

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

Reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. Zgodnie z ustawą nabywać ziemię rolną będą mogły Kościoły i związki wyznaniowe.

Ustawa zakłada, że Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi, jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Ma wejść w życie 30 kwietnia br., bo 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Senat zajmie się też nowelizacją Karty Nauczyciela. Zakłada ona, że od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane. Nowela zawiera też nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności.

"Godziny karciane" to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jedna godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Likwidacja godzin karcianych była zapowiadana przez PiS w kampanii wyborczej, była też zapowiedziana w expose przez premier Beatę Szydło.

W porządku obrad jest także nowelizacja kilku ustaw, ujednolicająca przepisy o trybie uchylania immunitetów Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, prezesom - Najwyższej Izby Kontroli i Instytutu Pamięci Narodowej, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz posłom i senatorom.

Obecnie uregulowania trybu uchylania immunitetów są rozrzucone w różnych ustawach i niespójne ze sobą. Prowadzi do to wydłużenia postępowania i utrudnia pokrzywdzonym dochodzenie sprawiedliwości w sądach. Np. o tym, że RPO nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, mowa jest w konstytucji, ale nie w ustawie o RPO. Z kolei co do prezesa NIK mowa o tym jest i w ustawie o NIK, i w konstytucji. O immunitecie RPD, GIODO i szefa IPN stanowią ustawy o tych urzędach. Formalny tryb uchylania immunitetu opisywała dotychczas jednak tylko ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora - i tylko wobec nich.

Nowelizacja stanowi, że Sejm uchylałby wszystkie immunitety osób nim objętych bezwzględną większością głosów. Wprowadza się też generalną zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z niego. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej stosowane będą odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister zdrowia ma ustalić najpóźniej do 1 września br. W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją ustaw o sądach i szkole sędziów. Zakładają one wstrzymanie o rok przebudowy modelu kształcenia sędziów oraz przesunięcie na koniec października 2017 r. powrotu do sądów asesorów sędziowskich. (PAP)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA