REKLAMA

Omacnica prosowianka – najgroźniejszy szkodnik w kukurydzy

Redakcja - Uprawa
04.07.2016
chat-icon 0

Kukurydza w naszych warunkach klimatycznych była jeszcze do niedawna uprawiana głównie z przeznaczeniem na pasze (zielonki, kiszonki). W wyniku prac genetycznych powstały także odmiany kukurydzy, które w naszych warunkach klimatycznych można uprawiać z przeznaczeniem na ziarno.

fot. Agro Brand
REKLAMA

Kukurydza w naszych warunkach klimatycznych była jeszcze do niedawna uprawiana głównie z przeznaczeniem na pasze (zielonki, kiszonki). W wyniku prac genetycznych powstały także odmiany kukurydzy, które w naszych warunkach klimatycznych można uprawiać z przeznaczeniem na ziarno.

Roślina ta jak wszystkie inne narażona jest na występowanie szkodników, które ograniczają ich plonowanie. Do najgroźniejszych należy m. in. omacnica prosowianka. To niewielki nocny motyl (ćma), którego młode gąsienice zaraz po wylęgu z jaj żerują na liściach, pochwach liściowych i zawiązkach kolb. Tym samym utrudniają roślinie prawidłowy rozwój. Starsze gąsienice wgryzająsię w pędy i dojrzewające kolby. Uszkodzenia te powodują bardzo często łamanie się roślin i zniszczenie ziarna.

Obserwacje roślin powinno dokonywać się regularnie od połowy czerwca. Wtedy też należy zacząć pierwsze zabiegi ochrony chemicznej, które należałoby przeprowadzić 5-10 dni po stwierdzeniu przekroczenia liczebności progu szkodliwości jaj (68 złóż jaj na ok. 100 roślinach). Duża liczebność szkodnika może doprowadzić do zniszczeń ok. 20-30% plonów. Progiem szkodliwości jest przyjęty wyznacznik 15% roślin uszkodzonych przy uprawie na ziarno i 30-40% w uprawie na kiszonką.

Walka ze szkodnikiem sprowadza się do wykorzystania:


– ochrony niechemicznej – wykorzystanie metody mechanicznej, polegające na dokładnym rozdrabnianiu resztek pożniwnych i głębokim je przyoraniu - zniszczenie znacznej części zimujących gąsienic; odchwaszczanie stanowisk - usuwanie chwastów, w których mogłyby zimować gąsienice; wiosennym talerzowaniu gleby, stosowaniem odpowiedniego płodozmianu oraz izolacji przestrzennej; właściwym nawożeniem roślin azotem)


– metody biologicznej - polegającej na wprowadzeniu naturalnego wroga omacnicy - błonkówki, która potrafi ograniczyć liczebność szkodnika nawet o 70% (skuteczność uwarunkowana jest wprowadzeniem błonkówki /kruszynka/, który żeruje tylko na świerzych jajach omacnicy)


– metody chemicznej (stosowanej w przypadku braku efektów zabiegów agrotechnicznych i metod biologicznych. Pierwsze zabiegi wykonuje się zazwyczaj w połowie lipca, oczywiście po przekroczeniu progu szkodliwości szkodnika.

Do walki chemicznej z omacnicą w kukurydzy stosuje się m. in. następujące preparaty: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS, Proteus 110 OD, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Sparviero, Steward 30 WG, Wojownik 050 CS.

Przy wykorzystaniu środków chemicznych, należy je jak zawsze stosować według wskazań producenta, przygotowując odpowiednie stężenia, oraz wykonywać zabiegi w odpowiednich fazach rozwojowych roślin. w oparciu o aktualne „Zalecenia Ochrony Roślin”.

(ru)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA