REKLAMA

Po jakim czasie dzierżawa przechodzi na własność?

Redakcja
28.11.2023
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 1

Dzierżawa na własność to umowa, która pozwala osobie lub firmie korzystać z danej działki uprawnej przez dłuższy czas. Szereg zagadnień prawnych dotyczących tego aspektu zostało zawartych w kodeksie cywilnym.

REKLAMA

Zgodnie z definicją prawną, mówiąc o umowie dzierżawy, rozważamy zagadnienia związane tzw. posiadaniem zależnym. Czy w przypadku zasiedzenia działki lub gruntu może dojść do sytuacji, w której prawo własności przejdzie na dzierżawcę?

  1. Dzierżawa to umowa obejmująca posiadanie zależne, która określa warunki korzystania z danej działki przez dzierżawcę, jednocześnie niebędącej jego własnością.
  2. Aby dzierżawa zmieniła się w zasiedzenie, dzierżawca najpierw musi stać się posiadaczem samoistnym.
  3. Do zasiedzenia działki dochodzi w sytuacji, kiedy posiadacz korzysta z niej bez umowy i upłynie określony czas. Ma to charakter posiadania samoistnego
  4. Mając podpisaną umowę dzierżawy, nie można doprowadzić do zasiedzenia, ponieważ posiadanie ma charakter zależny, a nie samoistny.
  5. Do zasiedzenia gruntu może dojść dopiero po 20 lub 30 latach (w sytuacji posiadania w złej wierze).

Zasiedzenie gruntu a dzierżawa

Dzierżawa jest umową związaną z posiadaniem zależnym, na mocy której jeden podmiot, zwany dzierżawcą, ma prawo do korzystania z nieruchomości lub jej części na określony czas. Otrzymuje się je zwykle w zamian za uiszczanie określonej opłaty, najczęściej miesięcznej. Umowa dzierżawy określa prawa oraz obowiązki zarówno dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego, w tym także opłaty, okres trwania czy sposób korzystania z gruntu.

Mówiąc o posiadaniu zależnym, należy zaznaczyć, że jest to sytuacja, w której dzierżawca korzysta z nieruchomości z upoważnienia lub na rzecz właściciela, podlegając jego kontroli lub warunkom wynikającym z umowy. W takim przypadku dzierżawi nieruchomość na określony czas, zachowując jednak zależność od woli właściciela. Aby doszło do zasiedzenia, dzierżawca musi stać się najpierw posiadaczem samoistnym.

Dzierżawa bez umowy z prawnego punktu widzenia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje możliwość zasiedzenia tylko w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, czyli bez zawartej umowy. Art. 172 § 1 określa, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, może nabyć własność przez zasiedzenie pod warunkiem, że nieprzerwanie był posiadaczem samoistnym przez co najmniej 20 lat. Jednakże, jeśli posiadacz zdobył nieruchomość w złej wierze, okres ten wydłuża się do 30 lat.

Zasiedzenie działki odnosi się do przypadku, gdy posiadacz nieruchomości korzysta z niej bez zawartej umowy, co po upływie określonego czasu może skutkować nabyciem własności do tej nieruchomości.

Należy podkreślić, że w przypadku zawarcia zgodnej z prawem umowy dzierżawy posiadanie będzie miało charakter zależny, a nie samoistny. Posiadacz samoistny to podmiot, który zachowuje się w stosunku do działki tak, jak właściciel (np. uiszczając podatek rolny, a nie płacąc czynszu dzierżawczego).

Po ilu latach jest zasiedzenie?

Zasiedzenie, czyli nabycie własności przez długoletnie posiadanie, jest związane z posiadaniem samoistnym nieruchomości przez określony czas. Dotyczy ono sytuacji, w  której ktoś korzysta z nieruchomości bez zawartej umowy, a nie w kontekście dzierżawy.

W przypadku dzierżawy zasiedzenie nie jest związane z określonym czasem, po którym dzierżawca nabędzie własność nieruchomości. Należy więc wyraźnie podkreślić, że posiadanie zależnie nie prowadzi do zasiedzenia gruntu.

Jeżeli po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca nadal pozostaje w posiadaniu działki (nieruchomość nie została mu odebrana) i zachowuje się jak właściciel, to dopiero w takiej sytuacji może stać się posiadaczem samoistnym i dążyć do zdobycia prawa własności. Wtedy też zaczynamy liczyć czas niezbędny do ewentualnego nabycia nieruchomości przez zasiedzenia.

Zasiedzenie – po ilu latach?

Do zasiedzenia może dojść, jeśli ktoś uprawia ziemię bez zawarcia umowy dzierżawy nieprzerwanie przez co najmniej 20 lat lub 30 lat (w przypadku posiadania w złej wierze). Warto zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem posiadanie samoistne nieruchomości przez określony czas może skutkować nabyciem własności, ale nie ma to bezpośredniego związku z umową dzierżawy.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione informacje, należy rozwiać wątpliwości, jakoby zasiedzenie po 10 latach było możliwe. Okres 10 lat, zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym, nie jest wystarczający do nabycia własności.

(rpf)

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


beata 22.11.2023

obecnie jesli sie uda cos pozyskac do kupna lub dzierzawy to cud prawie

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA