REKLAMA

Pomoc dla hodowców trzody, którzy stracili z powodu inwazji na Ukrainę

Redakcja - Prawo i Finanse
17.01.2023
chat-icon 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje całkowicie nowy rodzaj pomocy który jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to nadzwyczajne tymczasowe wsparcie przeznaczone dla hodowców trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje całkowicie nowy rodzaj pomocy który jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to nadzwyczajne tymczasowe wsparcie przeznaczone dla hodowców trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

O wsparcie mogą wnioskować rolnicy prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:


- do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.


- do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Składający wniosek o pomoc muszę spełniać również jeden z następujących warunków:


- prowadzili produkcję ekologiczną;


- otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku;


- otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;


- zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie;


- zrealizowali operacje pro-środowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;


- zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane;


- wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;


- zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Maksymalna kwota pomocy to 15 tysięcy euro. Może być przyznana rolnikowi tylko raz.

Wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 stycznia 2023 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA