REKLAMA

Pomocnik przy zbiorach – już 4,5 tys. zawartych umów

Redakcja - Prawo i Finanse
13.06.2018
chat-icon 0

Zaledwie miesiąc temu została uchwalona ustawa, umożliwiająca zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy do świadczenia pomocy przy zbiorach.W ciągu miesiąca zawarto już około 4,5 tysiąca umów.

fot. fotolia.com
REKLAMA

Zaledwie miesiąc temu została uchwalona ustawa, umożliwiająca zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy do świadczenia pomocy przy zbiorach. W ciągu miesiąca zawarto już około 4,5 tysiąca umów.

Umowa zawierana jest pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo, a osobą pomagającą przy zbiorach – pomocnikiem rolnika.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw została publikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja, poz. 858.

Rozwiązania zawarte w ustawie mają pomóc w rozwiązaniu problemu jakim było zawieranie umów o dzieło, które nie zabezpieczały osób przy nich pracujących i nie przystawały do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa z pomocnikiem rolnika może być stosowana do czynności obejmujących:

  • zbieranie chmielu, klasyfikowanie i sortowanie owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;

  • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

  • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;

Zawarcie umowy na odpłatne wykonywanie prac przy zbiorach odbywa się w formie pisemnej na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do umowy nie mają zastosowania przepisy, dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Przed zawarciem umowy pomocnik rolnika powinien złożyć oświadczenie o ilości dni pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami w danym roku kalendarzowym na podstawie umów.

Zatrudniający rolnik jest zobowiązany zgłosić do ubezpieczenia swojego pomocnika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta umowa.

Rolnik będzie zobowiązany opłacać za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe, określone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, co oznacza, że pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy będą także opłacali za pomocników składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników, którzy prowadzą działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dzięki temu pomocnicy rolników będą mieli zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 42 zł miesięcznie, a na ubezpieczenie zdrowotne 142 zł miesięcznie. Składki należy opłacać miesięcznie, do 15 dnia następnego miesiąca.

Jeżeli okres ubezpieczenia będzie trwał krócej niż miesiąc, składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie odpowiednio zmniejszana w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z dniem, w którym ustało ubezpieczenie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest miesięczna i nie podlega podziałowi. W związku z tym rolnicy będą ją opłacać w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni w danym miesiącu, przez które będzie świadczona pomoc.

Dochody zatrudnionego pomocnika rolnika będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a obowiązek podatkowy w tym zakresie ciążyć będzie na pomocniku. Rolnik zobowiązany będzie jedynie do przygotowywania informacji o przychodach osiągniętych przez pomocnika z tytułu zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, na formularzu PIT-8C, i przesyłania informacji na adres pomocnika oraz do właściwego urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA