REKLAMA

Ponad 5-procentowy wzrost eksportu polskiej żywności w pierwszym półroczu 2021


mięso wyeksponowane w chłodniach w markecie na półkach sklepowych

17,6 mld euro to wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych za pierwsze półrocze 2021 roku. Daje to wzrost o 5,3% w stosunku do okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

fot. Adobe Stock
REKLAMA
mięso wyeksponowane w chłodniach w markecie na półkach sklepowych[/caption]

17,6 mld euro to wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych za pierwsze półrocze 2021 roku. Daje to wzrost o 5,3% w stosunku do okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Do wzrostu przyczyniła się coraz większa aktywność polskich firm. Okazuje się, że wielu polskich przedsiębiorców dobrze funkcjonowało w pandemicznych, bardzo trudnych warunkach. Pomógł też popyt na polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach światowych.

Wyższy wynik Polska odnotowała również w imporcie towarów rolno-spożywczych, który był o 3,2% wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku i wyniósł 11,8 mld euro.

Większa konkurencyjność cenową w przypadku eksportu polskiej żywności (produkty rolno-spożywcze) została uzyskana również m.in. dzięki wysokiemu kursowi euro, korzystnego dla polskich eksporterów.

Tym samym Polska zwiększyła dodatnie saldo wymiany handlowej w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku aż o 9,8% do kwoty 5,8 mld euro.

Wysokie ceny żywności mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu ceny żywności FAO, to kolejny czynnik, który wpłynął na lepsze wyniki krajowych eksporterów uzyskiwane w pierwszym półroczu 2021 roku (od stycznia do czerwca),

W pierwszym półroczu 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 124,6 pkt w czerwcu br., tj. o 10%. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny produktów mięsnych i nasion roślin oleistych oraz w mniejszym stopniu produktów mlecznych.

Jak prezentuje się struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Polskie produkty rolno-spożywcze w pierwszej połowie 2021 r. trafiły do odbiorców w 192 krajach na wszystkich kontynentach. Przypominamy, że na świecie według danych ONZ jest 195 państw.

Główny rynek to Unia Europejska

Polskie produkty rolno-spożywcze trafiają przede wszystkim na rynki krajów Unii Europejskiej (UE-27). To aż 71% przychodów uzyskanych łączniez eksportu polskich towarów rolno-spożywczych i kwota 12,6 mld euro, oznacza to wzrost o 6,8% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku.

Niemcy głównym partnerem handlowym Polski

Znaczna koncentracja geograficzna to cecha charakterystyczna polskiego eksportu rolno-spożywczego na rynek Unii Europejskiej. Eksport do Niemiec, będących głównym partnerem handlowym Polski, wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 4,3 mld euro, co daje 5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Kolejni ważni odbiorcy polskich artykułów rolno-spożywczych to:
- Francja (1 mld euro) wzrost o 15%,
- Niderlandy (1,0 mld euro), wzrost o 8%,

- Włochy (0,95 mld euro), wzrost o 13%,
- Czechy (0,7 mld euro), wzrost o 1%.

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 8,0 mld EUR, co stanowiło 64% wartości eksportu do UE-27.

Eksport polskich produktów rolno-spożywczych do krajów pozaunijnych w pierwszym półroczu 2021 roku

W pierwszej połowie 2021 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 5,0 mld EUR, co daje wynik o 2% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 6% i wyniósł się 894 mln euro.

Ukraina spośród krajów WNP nabyła największą ilość polskich produktów rolno-spożywczych (377 mln euro, co daje 3-procentowy, na dugiej pozycji uplasowała się Federacja Rosyjska (312 mln euro), czyli aż 18% wzrost. Trzecim największym odbiorcą spośród pańśtw WNP jest Białoruś – (127 mln euro), co dało aż 8-procentowy spadek.

Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 1%, do 4,1 mld EUR.

Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były także:
- Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,4 mld EUR, spadek o 9%),
- Arabia Saudyjska (333 mln EUR, spadek o 9%),
- Stany Zjednoczone (284 mln EUR, wzrost o 15%)
oraz Algieria (264 mln EUR, ponad dwukrotny wzrost),

a w dalszej kolejności:
- Izrael (133 mln EUR, wzrost o 15%),
- Norwegia (128 mln EUR, wzrost o 20%),
- Chiny (110 mln EUR, wzrost o 10%),
- Maroko (94 mln EUR, 250% wzrost).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W pierwszym półroczu 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,2 mld EUR, stanowiąc 18% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (38% – 1,2 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 0,8 mld EUR), mięso wołowe (22% – 0,7 mld EUR) i mięso wieprzowe (12% – 0,4 mld EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo odpowiednio 2% i 1% udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r., zwiększyła się o 9%, do 2,3 mld EUR.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych (o 8%, do 1,3 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 7%, do 1,2 mld EUR), a także ryb i przetworów (o 8%, do 1,2 mld EUR).

Większa była również wartość wywozu m.in.: warzyw i przetworów – o 2% (0,9 mld EUR), owoców łącznie z przetworami – o 3% (0,7 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 4,5% (0,4 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 18% (0,4 mld EUR) oraz alkoholi – o 4,5% (0,3 mld EUR) i soków owocowo-warzywnych – o 0,5% (0,3 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4%, do 2,0 mld EUR).

(rpf) Paweł Pąk / Źródło: GUS, KOWR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA