REKLAMA

Poprawa zdrowotności polskich ziemniaków

Redakcja - Uprawa
05.10.2021
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Poprawia się zdrowotność polskich ziemniaków pod kątem najważniejszych agrofagów – wynika z kontroli Komisji Europejskiej przeprowadzonej po zbiorach w 2020 r. Pomimo nadal znacznej liczby wykryć w Polsce, na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, wyraźnie widać, że sytuacja uległa zdecydowanej poprawie z pozytywną tendencją spadkową.

REKLAMA

Poprawia się zdrowotność polskich ziemniaków pod kątem najważniejszych agrofagów – wynika z kontroli Komisji Europejskiej przeprowadzonej po zbiorach w 2020 r. Pomimo nadal znacznej liczby wykryć w Polsce, na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, wyraźnie widać, że sytuacja uległa zdecydowanej poprawie z pozytywną tendencją spadkową.

Co roku Komisja Europejska przedstawia informację dotyczącą zdrowotności ziemniaków. Jest ona opracowywana na podstawie wyników kontroli urzędowych, realizowanych przez państwa członkowskie Unii pod kątem najważniejszych agrofagów „ziemniaczanych”, w tym w szczególności bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej). We wrześniu br. przedstawiono dane zbiorcze dla ziemniaków ze zbioru w roku 2020 i jednocześnie została oceniona unijna sytuacja fitosanitarna w sektorze ziemniaka i identyfikowane zagrożenia w jego uprawie.

Z przedstawionych przez Komisję danych, opartych na szacunkach urzędów kontrolnych w obszarze zdrowia roślin wynika, że uprawa ziemniaków w sezonie 2020 była prowadzona w Unii na powierzchni ponad 1,432 miliona hektarów. Areał uprawy w Polsce daje nam pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w przypadku ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych (tzw. towarowych) oraz czwarte miejsce dla sadzeniaków ziemniaka (6,439,70 ha) po Holandii, która jest liderem produkcji sadzeniaków wśród państw członkowskich, następnie Francji i Niemczech.

Dla zbioru 2020 do badań pod kątem bakterii Clavibacter sepedonicus (Cs) zostało pobranych 17 140 prób z ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych oraz 10 746 prób z sadzeniaków ziemniaka (łącznie 27 886). Liczba partii, w których wykryto bakterię wyniosła odpowiednio – 9 partii sadzeniaków oraz 760 partii pozostałych ziemniaków. Dla wszystkich państw członkowskich UE, łącznie z Polską, wartości te wyniosły 16 partii sadzeniaków oraz 822 partie ziemniaków tzw. towarowych.

Pomimo nadal znacznej liczby wykryć w Polsce, na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, wyraźnie widać, że sytuacja uległa zdecydowanej poprawie z pozytywną tendencją spadkową. Poziom porażenia, wyrażany przez Komisję stosunkiem liczby partii porażonych do liczby pobranych prób, dla ziemniaków ze zbioru 2004 r. wynosił odpowiednio, dla sadzeniaków – 3,8 % oraz dla pozostałych ziemniaków – 22,3 %. Dla ziemniaków z ubiegłego sezonu (2020) wartości te wyniosły – 0,084 % dla sadzeniaków oraz 4,434 % dla ziemniaków towarowych.

PL

2004

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba próbek

sadzeniaki

8,186

8,225

9,633

9,222

7,703

8,856

10,746

inne niż sadzeniaki

15,291

9,208

13,435

13,264

14,688

12,301

17,140

Wykrycia CS %

sadzeniaki

3,8%

0,22%

0,08%

0,17%

0,05%

0,102%

0,084%

inne niż sadzeniaki

22,3%

9,1%

5,4%

6,0%

6,1%

5,9%

4,4%

 

 

 

 

 

 

 

Dla zbioru z roku 2020 inspektorzy PIORiN pobrali o 20% więcej prób z sadzeniaków ziemniaka oraz o 40% więcej prób z ziemniaków innych niż sadzeniaki. Co więcej, dotyczy to również prób pobranych od podmiotów niezarejestrowanych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych PIORiN (deklarujących uprawę wyłącznie na własne potrzeby), a więc tam, gdzie istnieje większe ryzyko występowania i rozprzestrzeniania się bakterii ze względu na to, że nie są to wyspecjalizowane, profesjonalne gospodarstwa.

Jak podkreślają eksperci z PIORiN, działania polegające m.in. na systematycznych badaniach laboratoryjnych, w tym docieranie także do niezarejestrowanych producentów, jest najlepszym sposobem eliminowania bakterii z krajowego systemu produkcji i walki z bakteriozą. Podstawą walki z bakterią jest wysadzanie zdrowego materiału, dlatego Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoimi wieloletnimi działaniami kontrolnymi zadbała o to, aby kwalifikowane sadzeniaki ziemniaka spełniały wymagania zdrowotnościowe i były jak najlepszej jakości, gdyż powszechne wysadzanie takiego materiału byłoby niewątpliwie kluczem do sukcesu w walce z bakteriozą pierścieniową ziemniaka.

PIORiN zapowiada, że działania w tym zakresie będą kontynuowane, także w celu docierania do małych gospodarstw i systematycznego eliminowania ognisk choroby oraz edukowania producentów na temat sposobów walki z bakterią Clavibacter sepedonicus, gdyż w ten sposób możemy realnie wpływać na poprawę zdrowotności sektora produkcji ziemniaków w naszym kraju.

(rup) jp / Źródło: piorin.gov.pl

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA