REKLAMA

Powołanie Rady Rolnictwa Ekologicznego

Redakcja - Prawo i Finanse
08.08.2016
chat-icon 0

W czwartek - 4 sierpnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Rolnictwa Ekologicznego. Pierwsze posiedzenie uroczyście otworzyła podsekretarz stanu Ewa Lech.

MRiRW
REKLAMA

W czwartek - 4 sierpnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Rolnictwa Ekologicznego. Pierwsze posiedzenie uroczyście otworzyła podsekretarz stanu Ewa Lech.

Rada została powołana, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych.

Podczas posiedzenia podsekretarz wiceminister Ewa Lech wręczyła akty powołania do Rady, a następnie Przewodniczący Rady powołał stałe grupy robocze do spraw: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej, w celu opracowania propozycji rozwiązań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Do głównych zadań Rady należeć będzie:

  1. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

  2. wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej;

  3. upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

  4. popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

  5. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020.

Dalsze prace Rady będą koncentrowały się w ramach poszczególnych grup roboczych.

źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA