13,2°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
Od 16 października 2021 r. ulegnie podwyższeniu poziom zaliczek w ramach płatności na rozwój obszarów wiejskich i dopłat bezpośrednich. Rolnicy zamiast 50 proc. będą mogli otrzymać 70 proc. – poinformowała Komisja Europejska.
Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin naboru wniosków „Premia dla młodych rolników”. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się rolnicy do 40 roku życia.
Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok kwota wydatków na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa i nie jest planowane zwiększenie środków na ten cel – poinformował resort rolnictwa.
Czasu na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe finansowane z PROW coraz mniej. Wydłużony termin mija 17 czerwca, a wnioski można składać tylko przez internet – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
27 kwietnia 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk).
Do 17 czerwca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, płatności ONW, działanie rolnopro-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.
Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r.
Od 15 marca br. trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Do tej pory wnioski przez internet złożyło 106,5 tys. rolników.
15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

RSS Module