fbpx

Dopłaty - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Przypominamy, że jeszcze tyko do 27 czerwca 2022 roku rolnicy mogą się ubiegać o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.
Wstępnie terminem końcowym na składanie wniosków o dopłaty do nawozów był 16 maja 2022 r., ale nabór został przedłużony. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 31 maja 2022 roku przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe na 2022 r. i nawozowe do 15 czerwca to postulaty z jakimi wystąpił 25 kwietnia 2022 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
Aby choć częściowo zapobiec stratom rolników związanym z najwyższymi w historii cenami nawozów, które w zaledwie pół roku podrożały nawet kilkukrotnie, polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na możliwość wsparcia polskich gospodarzy w postaci dopłat do hektara ziemi uprawnej oraz łąk i pastwisk.
Komisja Europejska opublikowała 23 marca 2022 roku rozporządzenie wykonawcze UE nr 2022/470, przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalającego z góry kwotę tych dopłat (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 39), z dniem 25 marca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 marca 2022 roku rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 4 marca 2022 r. wypłaciła rolnikom ok. 14,26 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,8 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 25 lutego 2022 r. wypłaciła rolnikom ok. 13,96 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,77 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.
134 zarzuty usłyszała 42-letnia mieszkanka Orzesza (województwo śląskie, powiat mikołowski) w środę 12 stycznia 2022 roku w z związku z próbą wyłudzenia dotacji unijnej w wysokości 130 tysięcy złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).