fbpx

Dopłaty - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

O karach za nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw i konsekwencjach mogących spotkać pobierających dopłaty przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w skrajnych przypadkach może zaniechać wypłacania środków.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od pierwszego dnia grudnia bieżącego roku rozpoczęła przekazywanie środków pozostałych do wypłaty po wypłaceniu zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW. Już w pierwsze dwa dni do rolników z tego tytułu trafiło ponad 51 milionów złotych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że już niemal wszyscy rolnicy, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania pomocy do zakupu nawozów mineralnych otrzymali pieniądze.
Przypominamy, że jeszcze tyko do 27 czerwca 2022 roku rolnicy mogą się ubiegać o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.
Wstępnie terminem końcowym na składanie wniosków o dopłaty do nawozów był 16 maja 2022 r., ale nabór został przedłużony. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 31 maja 2022 roku przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe na 2022 r. i nawozowe do 15 czerwca to postulaty z jakimi wystąpił 25 kwietnia 2022 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
Aby choć częściowo zapobiec stratom rolników związanym z najwyższymi w historii cenami nawozów, które w zaledwie pół roku podrożały nawet kilkukrotnie, polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na możliwość wsparcia polskich gospodarzy w postaci dopłat do hektara ziemi uprawnej oraz łąk i pastwisk.
Komisja Europejska opublikowała 23 marca 2022 roku rozporządzenie wykonawcze UE nr 2022/470, przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalającego z góry kwotę tych dopłat (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 39), z dniem 25 marca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 marca 2022 roku rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.