fbpx

Dopłaty do nawozów - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że pomoc w ramach dopłat do nawozów dotarła już do ponad 254 tys. którzy do 9 sierpnia 2022 roku otrzymali 1,577 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Wypłata środków przez ARiMR rozpoczęła się 11 lipca.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała, że do ponad 247 tys. rolników do 5 sierpnia przelano 1,535 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Wnoski o dopłaty można było składać od 31 maja 2022 roku, a wypłatę środków w ramach tej pomocy ARiMR rozpoczęła 11 lipca bieżącego roku.
Wnioski o dopłaty do nawozów można było składać do 31 maja 2022 roku, a dofinansowanie dotyczy rolników, którzy w okresie od 1 września 2021 do 15 maja 2022 roku nabyli nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
Kwestia dopłat do nawozów wzbudza niesustannie duże emocje wśród rolników, którzy złożyli wnioski o tę formę wsparcia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Okazało się bowiem, że rolnicy sygnalizują, iż ARiMR honoruje jedynie te wnioski, do których jako dowód zakupu zostały załączone faktury, a nie jedynie paragony.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o przekazaniu 500 milionów złotychw pierwszym tygodniu realizacji programu dopłat do nawozów dla rolników. Wnioski o tę formę pomocy można było składać w ARiMR do 31 maja 2022 roku. Niestety przez błędy formalne w przekazanych do Agencji wnioskach część rolników została wykluczona z dopłat do nawozów – alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Nowy cennik nawozów został opublikowany 8 lipca 2022 roku przez oficjalnego dystrybutora nawozów Grupy Azoty, firmę Agrochem Puławy.
O przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych rolnicy mogli ubiegać się do 31 maja 2022 roku. Łącznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. Wypłata pomocy rozpoczęła się 11 lipca 2022 roku.
425 tysięcy złożonych wniosków o dopłaty do nawozów to wstępne szacunki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ostatni dzień naboru, czyli 31 maja 2022 roku.
Wstępnie terminem końcowym na składanie wniosków o dopłaty do nawozów był 16 maja 2022 r., ale nabór został przedłużony. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 31 maja 2022 roku przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu do 31 maja 2022 roku naboru wniosków o dofinansowanie na zakup nawozów.