4.9°C

Od 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z produkcją prosiąt i bydła oraz m.in. zakup maszyn i urządzeń. Rolnik może liczyć standardowo na 50 proc. dofinansowanie inwestycji.
31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków od młodych rolników. Wnioskodawca może liczyć na 100 tys. zł bezzwrotnej premii jako pomoc na rozpoczęcie działalności w gospodarstwie rolnym.
Jeszcze tylko do jutra mozna skladac do ARR wnioski o pomoc dla producentów mleka i świń. Do podziału jest 245 milionów złotych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie prasowym o fakcie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Rolnicy oczekujący na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu, którym mogą sfinansować koszty prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

RSS Module