fbpx

Dopłaty - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Minione 12 miesięcy to bez wątpienia jeden z trudniejszych sesonów w polskim rolnictwie po 2000 roku. Afrykański pomór świń (ASF), ptasia grypa (HPAI), koronawirus, niskie ceny w skupach i wiele innych problemów, z którymi musieli się borykać rolnicy w 2021 roku na długo zapadnie w ich pamięci i pozostawi wielką lukę w niejednym portfelu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został przyjęty przez Radę Ministrów.
W związku bardzo trudną sytuacją hodowców trzody chlewnej oraz ograniczeniami na rynku wieprzowiny i panującą od prawie dwóch pandemią koronawirusa, rząd przygotował pomoc finansową dla tej grupy rolników, która zajmuje się hodowlą świń.
9,88 mld zł zaliczek trafiło do prawie 1,21 mln rolników trafiło do dnia 30 listopada 2021 roku do rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Natomiast 2,21 mld zł trafiło do ponad 858 tys. beneficjentów w ramach zaliczkowych płatności obszarowych PROW. Daje to łączną kwotę 12,09 mld zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 19 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło 11,26 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.
Zgodnie z przepisami unijnymi, wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich może nastąpić po zakończeniu kontroli administracyjnych. Budzi to wśród rolników duże niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej.
Do dnia 22 października br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała niemal 600 tys. przelewów z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. na kwotę 3,2 mld zł.
Od 16 października 2021 r. ulegnie podwyższeniu poziom zaliczek w ramach płatności na rozwój obszarów wiejskich i dopłat bezpośrednich. Rolnicy zamiast 50 proc. będą mogli otrzymać 70 proc. – poinformowała Komisja Europejska.
Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin naboru wniosków „Premia dla młodych rolników”. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się rolnicy do 40 roku życia.
Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok kwota wydatków na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa i nie jest planowane zwiększenie środków na ten cel – poinformował resort rolnictwa.